Przebudowa ul. Kopaniny – bocznej w Wyrach

RFIL.png

Okres realizacji: w trakcie realizacji, 2021-2022

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 532 098,00 zł

Wartość dofinansowania: 523 547,00 zł

Opis: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie robót budowlanych.