Uprawa rolna

ZGŁOSZENIE SZKODY W UPRAWIE ROLNEJ

Nadleśnictwo Kobiór zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych z terenu obejmującego obwody łowieckie nr 145 i 146 (Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Kobiór) jest sekretarka Nadleśnictwa Kobiór.

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w formie pisemnej.

Adres pod który należy dostarczyć pisemne zgłoszenie szkody:

Nadleśnictwo Kobiór

ul. Katowicka 141

43-211 Piasek

kobior@katowice.lasy.gov.pl

fax +4832 218 82 55

Materiały do pobrania:

Druk Zgłoszenie szkody w uprawie rolnej - pdf.

Druk Zgłoszenie szkody w uprawie rolnej - doc.