Budowa przychodni zdrowia

Okres realizacji: 2007 – 2008
Wartość projektu: 1 406 300,00 zł 

Opis projektu:

Przygotowania do realizacji inwestycji rozpoczęły się już  w III kwartale 2005r., tzn. od wstępnych rozmów na temat budowy nowej Przychodni, wskazania lokalizacji budowy obiektu oraz podpisania umowy z projektantem. W latach 2006-2007 została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Projektantami byli: Jerzy Pękała oraz Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Grafion” Dariusz Bińkowski z Tychów. W II półroczu 2007r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy i 19 listopada 2007r. podpisano umowę z firmą „PLATER” Spółka Jawna Sylwester Pławecki, Leszek Pławecki  Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy, z siedzibą w Łące.
Odbiór robót budowlano-montażowych nastąpił 28 listopada 2008r. Następnie Gmina Wyry uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Całkowity koszt inwestycji zamknął się w kwocie 1 406 300,00 zł, obejmującej m.in. prace projektowe, uzgodnienia, roboty budowlano-montażowe i nadzór autorski. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych Gminy Wyry, przy współfinansowaniu przyszłych najemców – użytkowników:  lekarzy - NZOZ WYRMED i NZOZ PROVIDENT  (na kwotę 160 000,00 zł).

Zakres rzeczowy:

  • budowa budynku dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o kubaturze 2 263,75m³, pow. użytkowej 304,25 m²,
  • wykonanie instalacji wod. – kan., gazowej, elektrycznej, c.o.,
  • wykonanie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych, chodników, zatoki asfaltowej,
  • zagospodarowanie terenu zielonego.

Uroczyste przekazanie nowo wybudowanej Przychodni Zdrowia w Wyrach przez Gminę Wyry ich przyszłym najemcom odbyło się w piątek 19 grudnia 2008r.

Przychodnia Zdrowia zapewnia pacjentom podstawową opiekę zdrowotną – mieści się w niej poradnia ogólna dla dzieci i dorosłych, poradnia stomatologiczna oraz okulistyczna. Nowy budynek jest również przystosowany do uruchomienia innych gabinetów specjalistycznych.