Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją) 2021-2022

logo1.jpglogo2.jpg

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2021- 2022

Program: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 3 999 156,59 zł

Finansowanie:

  • 1 999 965,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
  • 1 999 191,59 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakłada osiągnięcie następującego celu: „Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa rozwoju lokalnego w aspekcie gospodarczym i środowiskowym na obszarze gminy Wyry w miejscowości Gostyń”.

Realizowany projekt budowy kanalizacji sanitarnej będzie składał się z następującego zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)”.

W ramach zadania  planuje się do wykonania:

  • kanalizację ciśnieniową z rur PEHD o średnicach Ø  180, Ø 140, Ø 125, Ø  90, Ø 50 – 1 kpl.
  • studnie węzłowe  SW betonowe  – 14 szt.
  • pompowe przydomowe pompownie ścieków  – 103 kpl.
  • Nawierzchnie – 1 kpl.
  • Roboty towarzyszące – 1 kpl.