Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją) 2021-2022

logo1.jpglogo2.jpg

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją)” współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres realizacji: 2021-2022

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-220, Działanie „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość projektu: 3 287 752,64 zł

Finansowanie:

  • 1 618 782,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  
  • 1 668 970,64 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zakłada osiągnięcie następującego celu: „Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa rozwoju lokalnego w aspekcie gospodarczym i środowiskowym na obszarze gminy Wyry w miejscowości Gostyń”.

W ramach zadania wykonano:

  • kanalizację ciśnieniową z rur PEHD o średnicach Ø  180, Ø 140, Ø 125, Ø  90, Ø 50 o długości ponad 8 km.
  • studnie węzłowe  SW betonowe  – 14 szt.
  • przydomowe pompownie ścieków  – 103 kpl.
  • odtworzenie nawierzchni – 1 kpl.
  • roboty towarzyszące  – 1 kpl.