Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

Wioletta Burczyk, tel. 32 325 68 10, email: usc@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry,
ul. Główna 133, parter pok. nr 4

Zakres działania

 
  • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem małżeństw,
  • rejestracja aktów stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów, w tym wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych w tym zakresie,
  • kontrola i uzupełnianie aktów, prostowanie błędów, dokonywanie wzmianek
    i przypisków,
  • wydawanie zaświadczeń w celu zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
  • prowadzenie archiwum USC,
  • organizacja uroczystości związanych z wręczeniem medali parom małżeńskim, które przeżyły 50 i więcej lat w jednym związku małżeńskim,
  • prowadzenie spraw w zakresie zmiany imion i nazwisk.