Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni

Regionalny Program Operacyjny


Okres realizacji: 2012 – 2014
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet: IX Zdrowie i rekreacja; Działanie: 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa
Wartość projektu: 2 472 269,32 zł

Finansowanie:

 • 1 432 627,06 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 1 039 642,26 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

W styczniu 2009 r. w związku z ogłoszonym konkursem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Gostyni przy ul. Rybnickiej poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą techniczną i zapleczem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt został oceniony pozytywnie, niemniej jednak z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych nie został wybrany do dofinansowania. Urząd Marszałkowski poinformował Gminę Wyry, iż projekt został umieszczony na 19 miejscu listy rezerwowej.

W 2012r. Urząd Gminy Wyry otrzymał informację o pojawieniu się wolnych środków finansowych oraz o wyborze projektu do dofinansowania na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1763/IV/2012 z dn. 26 czerwca 2012 r.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 9 października 2012r.

27 sierpnia 2013r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Przetarg wygrała firma BAKO SPORT G. Baran, R. Koziołek S.J. z Dąbrowy Górniczej, z którą 29 października 2013r. podpisano umowę.

Zakres robót obejmował:

 1. budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą wraz z odwodnieniem płyty boiska (drenaż),
 2. zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia boiska piłkarskiego (bramki) oraz piłkochwytów, malowanie linii boiska piłkarskiego,
 3. budowę 3 boisk do siatkówki plażowej wraz z elementami wyposażenia sportowego (3 słupki sędziowskie, 3 kpl słupków do siatki wraz z siatką),
 4. budowę budynku socjalno-gospodarczego (obiekt parterowy, niepodpiwniczony),
 5. wykonanie  nawierzchni z kostki betonowej pod scenę plenerową,
 6. budowę ciągów komunikacji pieszej i miejsc postojowych,
 7. przebudowę odcinka sieci wodociągowej wraz z wykonaniem przyłącza do budynku,
 8. budowę instalacji wodociągowej służącej nawadnianiu boisk,
 9.  budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz budowę kanalizacji deszczowej,
 10. budowę przyłącza energetycznego zasilającego budynek socjalny oraz oświetlenie zewnętrzne terenu, budowę oświetlenia zewnętrznego, wykonanie tablicy rozdzielczej dla sceny plenerowej,
 11. wykonanie monitoringu – 4 kamery i nadajniki,
 12. budowę ogrodzenia wokół terenu inwestycyjnego wraz z bramami i furtką wejściową,
 13. zagospodarowanie terenu (trawniki),
 14. zakup, dostawę i montaż elementów małej architektury (wzdłuż ciągów komunikacyjnych): stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci,
 15. zakup, dostawę i montaż 5 szt. urządzeń do ćwiczeń Fitness Outdoor.

Protokół odbioru końcowego robót podpisano 16 września 2014r.

W odrębnym postępowaniu przetargowym zakupiono również scenę mobilną.

W dniu 27.09.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie terenu rekreacyjno-sportowego w Gostyni, przy obecności gościa honorowego – Pana Antoniego Piechniczka – wybitnego piłkarza i wieloletniego szkoleniowca reprezentacji Polski w piłce nożnej. Cały obiekt został poświęcony przez księdza Rafała Październioka – proboszcza Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni. Po oficjalnej części można było zobaczyć pokaz zumby, mecz piłki nożnej KS Fortuna – ZET Tychy, finał turnieju siatkówki plażowej, a także występ znanej artystki – Nairy Ayvazyan, który też zakończył imprezę.

W ramach projektu wykonany został wirtualny spacer po obiekcie.

W sierpniu 2015r. inwestycja została wyróżniona w konkursie Piękna Wieś Województwa Śląskiego w kategorii: najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.