Świetlice Środowiskowe

 

Gminne Świetlice Środowiskowe w Wyrach i Gostyni są Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Wsparcia Dziennego, funkcjonującą jako pion Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, realizującego postanowienia ustawy o "Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej” w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.

Gminne Świetlice Środowiskowego w Gminie Wyry od początku założenia uczestniczą w konkursach ogłaszanych przez Zarząd Województwa Śląskiego o nazwie “Tworzenie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży’ oraz “Wsparcie Gminnych Świetlic i Klubów dla Dzieci i Młodzieży”.  Konkursy mają na celu wsparcie finansowe placówek na takie cele jak – dożywianie, organizacja imprez, wydarzeń, wycieczek, zakup sprzętów i wyposażenia.

Gminna Świetlica Środowiskowa w Wyrach

ul. Ks. Bojdoła 3a

43-175 Wyry

e-mail: swietlica@wyry.pl

telefon: 601-942-180

Godz. otwarcia:

* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00,

* W dni wolne od nauki szkolnej – wakacje, ferie i przerwy świąteczne:

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

 

Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni

ul. Pszczyńska 370

43-176 Gostyń

e-mail: swietlicagostyn@gmail.com

telefon: 32 21875 21

Godz. otwarcia:

* w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00,

* W dni wolne od nauki szkolnej – wakacje, ferie i przerwy świąteczne:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

 

Więcej informacji na stronach: