Świetlice Środowiskowe

Gminne Świetlice Środowiskowe w Wyrach i Gostyni są Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi Wsparcia Dziennego, funkcjonującą jako pion Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach, realizującego postanowienia ustawy o Wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w celu wsparcia funkcji opiekuńczych rodziny.