Akademia Ucznia w Gminie Wyry

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Podsumowanie realizacji projektu:

Z końcem czerwca zakończyliśmy realizację projektu „Akademia Ucznia w gminie Wyry”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w Ramach RPO WSL 2024-2020.

W projekcie brali udział uczniowie i nauczyciele, którzy zostali objęci następującym wsparciem:

  1. Uczniowie – w projekcie wzięło udział 385 uczniów / uczennic w tym 203 dziewczynki i 182 chłopców, którzy mogli skorzystać z następujących zajęć:
  • w SP w Wyrach zajęcia przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze, zajęcia komputerowe, językowe i zajęcia rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów, uczenia się – łącznie przeprowadzono 1080 godzin zajęć
  • w SP w Gostyni zajęcia matematyczne, chemiczne, fizyczne, z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia rozwijające umiejętność rozwiązywania problemów, uczenia się – łącznie przeprowadzono 980 godzin zajęć
  1. Nauczyciele – w projekcie wzięło udział 40 nauczycieli/nauczycielek, którzy mogli wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach, pomocnych w ich pracy.

Ponadto w ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, sprzęt multimedialny oraz meble do pracowni matematycznej w SP w Gostyni.

Celem projektu było rozwijanie w okresie jego realizacji (od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r.), kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności do dalszej edukacji.

Wartość projektu: 369 196,21 zł

Wartość dofinansowania: 313 816,77 zł

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akademia ucznia.jpg pomoce dydaktyczne mat.przyr..jpg przyrodnicze 2.jpg pomoce mat. 3.jpg wykorzystanie monitora interaktywnego - 2.jpg zajęcia dodatkowe - doświadczenia.jpg Zajęcia dodatkowe z matematyki.jpg Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem pomocy dyaktycznych1.jpg

 Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (1).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (2).jpgAkademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (3).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (4).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (5).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (6).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (7).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (8).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (9).jpg