Akademia Ucznia w Gminie Wyry

EFS_POZIOM_kolor.jpg

Gmina Wyry otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Akademia Ucznia w Gminie Wyry. Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Wyrach i w Gostyni.

Celem projektu jest rozwijanie w okresie jego realizacji (od stycznia 2022 r. do końca czerwca 2023 r.), kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności do dalszej edukacji

350 uczniów/uczennic ze Szkoły Podstawowej w Wyrach i Szkoły Podstawowej w Gostyni poprzez organizację zajęć rozwijających z przedmiotu matematyki, nauk przyrodniczych, informatyki, języków obcych i kompetencji społecznych co wpłynie na podniesienie ich kwalifikacji/umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy, zwiększenie efektywności/jakości kształcenia w placówce poprzez nabycie przez 27 nauczycieli (23K/4M) umiejętności/kompetencji zawodowych (szkolenia/kursy podnoszące ich kompetencje), a także doposażenie pracowni/sal dydaktycznych.

Wartość projektu: 369 196,21 zł

Wartość dofinansowania: 313 816,77 zł

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (1).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (2).jpgAkademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (3).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (4).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (5).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (6).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (7).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (8).jpg Akademia Ucznia w Gminie Wyry - Gostyń (9).jpg