Roczna ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi