Zakład Gospodarki Komunalnej

 
Zakład gospodarki komunalnej

Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00

Godziny pracy serwisu:

 • codziennie od godz. 6.00 do 22.00

Godziny przyjmowania zgłaszanych usterek:

 • codziennie - całodobowo

KONTAKT:

ul. Wagonowa 35
43-175 Wyry

tel: 32 218 75 65
tel: 32 218 72 42
tel: 32 323 00 30
tel: 797 505 771 - pogotowie kanalizacyjne na terenie Gminy Wyry

Sekretariat - zgk@wyry.pl
Dyrektor - zgk.dyrektor@wyry.pl
Dyrektor Techniczny - zgk.dt@wyry.pl
Odczyty - zgk.odczyty@wyry.pl
Finanse - zgk.finanse@wyry.pl
Główny Księgowy - zgk.gk@wyry.pl

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej: Janusz Dziewior

Zakład Gospodarki Komunalnej umożliwił swoim klientom dostęp do Internetowego Biura Obsługi. Platforma ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu z zakładem.

Internetowe Biuro Obsługi

Rozwiązanie to umożliwia m.in.:

 • podanie odczytu/podgląd poprzednich odczytów
 • podgląd danych adresowych
 • podgląd/wydruk wystawionych faktur
 • podgląd stanu należności
 • wydruk listy niezapłaconych należności
 • wydruk przelewu/pobranie danych do przelewu internetowego
 • analizy kosztów (zrzutu ścieków)

Jak założyć konto?

 1. Wejdź na stronę internetową www.zgk-ibo.wyry.pl.
 2. Kliknij przycisk „Rejestracja”.
 3. Podaj w formularzu zgłoszeniowym numer klienta, numer (otrzymanej) faktury oraz kwotę brutto faktury.
 4. Zapoznaj się z treścią Regulaminu IBO.
 5. Kliknij „Zapoznałem się z treścią Regulaminu…”.
 6. Kliknij „Załóż konto”.

Pogotowie kanalizacyjne

W celu ułatwienia zgłaszania ewentualnych awarii sieci kanalizacyjnej lub przydomowych przepompowni ścieków, Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wprowadził czynny całodobowo telefon pogotowia kanalizacyjnego. Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania wszelkich zauważonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń kanalizacyjnych pod numer telefonu komórkowego:

797 505 771 – pogotowie kanalizacyjne na terenie Gminy Wyry

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych wewnętrznych (domowych) instalacji kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych odpowiadają odbiorcy usług.


Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach są działania związane ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków w miejscowościach Wyry i Gostyń w tym:

 • eksploatacja oczyszczalni ścieków w Wyrach przy ul. Wagonowej
 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – pompowej w miejscowości Wyry
 • eksploatacja sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w miejscowości Gostyń oraz w mniejszym stopniu w miejscowości Wyry
 • odbiór do utylizacji ścieków dowożonych taborem asanizacyjnym.

Niezależnie od powyższego ZGK w Wyrach wykonuje również prace na rzecz Gminy Wyry obejmujące gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym:

 • prace związane z oczyszczaniem terenu gminy,
 • prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg,
 • utrzymanie zieleni,
 • drobne prace remontowe na terenie Gminy.