Popiół

Często sugerowane przez mieszkańców obniżenie opłaty za odpady, dla mieszkańców, którzy nie produkują popiołu, niestety nie jest możliwe, gdyż nie ma na to podstawy prawnej. Potwierdza to m.in. uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 12 listopada 2020 r. (nr 261/g217/P/2020; źródło: bip.gdansk.rio.gov.pl). Badając podobną sprawę, kolegium uznało, że rada gminy, ustalając taki upust dla nieruchomości, na których nie jest wytwarzany popiół, w sposób istotny naruszyła art. 6k ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 4 i ust. 4a u.c.p.g., co skutkowało koniecznością orzeczenia nieważności wadliwego zapisu uchwały. Rada Gminy ani Wójt nie może zatem obniżyć stawki mieszkańcom, u których popiół nie jest odbierany.  

Jak poprawnie segregować popiół?

Do czarnego pojemnika wrzucamy:

  • popiół i żużel z kotłowni, pieca kuchennego i centralnego ogrzewania, kominka, grilla, papierosa
  • sadzę
  • popiół ze spalania węgla i drewna

Do czarnego pojemnika nie wrzucamy:

  • gorącego popiołu!
  • popiołu zmieszanego z innymi odpadami!

Ulotka - segregacja popiołu.jpg

Właściwa segregacja popiołu - grafika.jpg