Ekodoradca Gminy Wyry

logo Ekodoradca.png

Kontakt:

  • Halina Płoneczka - Ekodoradca
  • Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro, pokój nr 7
  • e-mail: ekodoradca@wyry.pl
  • tel.: (32) 325 68 32, 725 934 529
  • godziny pracy: 13.00-17.00; poniedziałek-środa: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, pokój nr 7 (poza godzinami pracy urzędu należy dzwonić); czwartek-piątek: Gminna Świetlica Środowiskowa w Gostyni, ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń, pierwsze piętro

Ekodoradca_-_plakat.jpg

Do zadań Ekodoradcy należy m.in.:

  • wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku.
  • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza (organizacja spotkań z mieszkańcami, publikacja materiałów informacyjnych).
  • współpraca z władzami gminy, innymi organami administracji publicznej, Strażą Miejską, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe (tj. WFOŚiGW w Katowicach NFOŚiGW etc.)
  • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Dymiący komin.JPG