Ekodoradca Gminy Wyry

logo Ekodoradca.png

Kontakt:

 • Halina Płoneczka - Ekodoradca
 • Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, I piętro, pokój nr 7
 • e-mail: ekodoradca@wyry.pl
 • tel.: (32) 325 68 32, 725 934 529
 • godziny pracy: 
  - poniedziałek, wtorek, środa: 9:00-14:00 w pokoju nr 7 w budynku Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry
  - czwartek: 9:00-14:00 na I piętrze w świetlicy środowiskowej w Gostyni, ul. Pszczyńska 370, 43-176 Gostyń

Do zadań Ekodoradcy należy m.in.:

 • wspieranie mieszkańców w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródła ciepła i/lub podniesienia efektywności energetycznej budynku.
 • prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza (organizacja spotkań z mieszkańcami, publikacja materiałów informacyjnych).
 • współpraca z władzami gminy, innymi organami administracji publicznej, Strażą Miejską, instytucjami świadczącymi wsparcie finansowe (tj. WFOŚiGW w Katowicach NFOŚiGW etc.)
 • wsparcie realizacji Programu ochrony powietrza i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Dymiący komin.JPG