Budowa zintegrowanego systemu zarządzania w Urzędzie Gminy Wyry

Regionalny Program Operacyjny


Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry

Okres realizacji: 2013

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

             Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne

             Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług społecznych

Wartość projektu: 390 657,09 zł

Finansowanie:

 • 328 658,52 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • 61 998,57 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

W grudniu 2009r. Gmina Wyry złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju dla projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry”. Projekt uzyskał 36,70 punktów, co stanowiło 91,75% maksymalnej punktacji i znalazł się na 5 miejscu listy rankingowej. Z uwagi na wyczerpanie alokacji przewidzianej w konkursie projekt Gminy Wyry nie został wybrany do dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej.

Nadzieja na realizację projektu przy wsparciu środków unijnych pojawiła się w 2011r., kiedy to Urząd Marszałkowski poinformował o oszczędnościach w Działaniu 2.2 i aktualizacji list projektów wybranych do dofinansowania.

13 marca 2013r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o wyborze projektu Gminy Wyry do dofinansowania. Umowa z Samorządem Województwa została podpisana 2 lipca 2012r. 

Zadania wykonane w ramach projektu:

 • adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby głównego węzła sieci i serwerowni,
 • modernizacja infrastruktury sieci komputerowej,
 • zakup 14 nowych stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz skanera,
 • uruchomienie systemu wspomagania decyzji i zarządzania - udostępnianie informacji analitycznej z różnych obszarów funkcjonowania jednostki administracji samorządowej (budżet, finanse, podatki, kadry, itd.) osobom pełniącym funkcje zarządcze i kontrolne
 • uruchomienie platformy e-Urząd  - Platforma przeznaczona jest dla mieszkańców i pozostałych klientów urzędu, na której po uwierzytelnieniu będzie można pobrać następujące dane:

* Podatek od nieruchomości osób prawnych: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku),

* Inne opłaty osób prawnych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i informacje o tytule płatności

* Rozrachunki z urzędem osób prawnych np.: dane dotyczące faktur i zrealizowanych płatności

* Podatek od nieruchomości osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i dane techniczne (wykaz nieruchomości wraz ze składnikami i ich danymi wpływającymi na wymiar podatku).

Inne opłaty osób fizycznych np.: dane finansowe (globalne kwoty należności i wpłat, harmonogram płatności, realizacja płatności i przeterminowanie) i informacje o tytule płatności.

Zakres ogólnodostępnych danych (niewymagających uwierzytelnienia):

 • dochody budżetu wg klasyfikacji plan i wykonanie,
 • wydatki budżetu wg klasyfikacji plan i wykonanie

Dostęp do platformy e-Urząd  umożliwia strona internetowa Urzędu Gminy Wyry www.wyry.pl. poprzez następujący baner:

 Baner serwerownia e urzad.png

31 lipca 2013 r. zakończyła się rzeczowa realizacja projektu.

Instrukcja – załóż konto na e-Urzędzie

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyry (www.wyry.pl) uruchomiona jest platforma e-Urząd, która umożliwia dostęp do własnych danych podatkowych bądź innych zobowiązań i opłat. Z tej dogodności mogą skorzystać zarówno mieszkańcy indywidualnie, jak i firmy prowadzące działalność na terenie naszej gminy. Aby uzyskać podgląd np. do kwot należności, terminów płatności czy ich realizacji trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem.

Rejestracji w systemie można dokonać na dwa sposoby:

 1. Poprzez założenie konta w Urzędzie Gminy Wyry: należy zgłosić się wraz z dowodem osobistym do Sekretariatu Urzędu z wypełnionym formularzem zgłoszenia dla nowych użytkowników e-Urzędu. Formularze znajdują się na platformie w menu Katalog usług. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku bezpośrednio w Urzędzie.E Urząd instrukcja (1).png
 2. Poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: jeśli już posiadacie Państwo konto na ePUAP wystarczy wypełnić i złożyć wniosek o dostęp do platformy e-Urząd podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

E Urząd instrukcja (2).png

Korzystanie z e-urzędu

Aby zalogować się do systemu należy wpisać w odpowiednie pola otrzymane z urzędu nazwę użytkownika i hasło. Po zalogowaniu użytkownik może uzyskać informacje podatkowe dotyczące jego osoby w danym roku.

E Urząd instrukcja (3).png

Na karcie głównej podatnika znajdują się dodatkowe odnośniki, które po kliknięciu udostępniają dodatkowe dane:

 • Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie „Numer karty kontowej” wywoła ekran karty kontowej związanej z podatkiem.

E Urząd instrukcja (4).png

 • Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie „Kwota zobowiązania” wywoła informacje dotyczące kwot związanych z podatkiem.

E Urząd instrukcja (5).png

 • Kliknięcie na odnośnik znajdujący się w kolumnie „Saldo”, wywoła listę rat oraz ich rozliczenie.

E Urząd instrukcja (6).pngDodatkowo jest możliwość dokonania płatności bezpośrednio z konta na platformie eUrząd - klikając zakładkę „Płacę” automatycznie zostajemy przekierowani na stronę banku. Dodatkowo w systemie, użytkownik może uzyskać dostęp do danych budżetowych. W systemie dostępne są dwa raporty: „Wydatki budżetowe” i „Dochody budżetowe”.

E Urząd instrukcja (7).png