Umowy na zakup i dystrybucję węgla podpisane

Gmina Wyry podpisała już umowy na zakup i dystrybucję węgla dla mieszkańców.

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie, poniosą opłatę w wysokości 1800 zł za tonę surowca. W momencie dostarczenia przez Węglokoks Kraj S.A. zamówionego węgla na skład, co nastąpi w ciągu najbliższych 2 tygodni, pracownicy Urzędu Gminy skontaktują się z mieszkańcami w celu uiszczenia opłaty. Za obsługę procedury związanej z odbiorem i dystrybucją odpowiadać będzie firma PresspoI II z Wyr (ul. Pszczyńska 48a, 43-175 Wyry). Koszt transportu w wysokości 50 zł za tonę ponosić będą mieszkańcy. Faktura, którą otrzymają będzie podstawą do wydania towaru. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów na stronie internetowej Urzędu Gminy i na Facebooku.

powrót