Załatwiaj sprawy w Urzędzie Gminy Wyry elektronicznie - dowiedz się jak to zrobić! KROK 2 - ePUAP

KROK 2 – ePUAP

Co to jest ePUAP?

ePUAP to elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, która umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie przez nie korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei, publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.

Jak korzystać z ePUAP-u?

Żeby skorzystać z platformy ePUAP, trzeba posiadać profil zaufany. Dowiedz się, jak to zrobić>> Następnie na stronie epuap.gov.pl należy wypełnić krótki formularz rejestracyjny i założyć konto.

Co załatwisz dzięki ePUAP?

  • wyślesz pismo ogólne do podmiotu publicznego
  • złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
  • zgłosisz utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego
  • złożysz wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  • złożysz wniosek wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
  • złożysz zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie
  • zgłosisz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
  • załatwisz sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
  • …i wiele, wiele innych!

ePUAP jest platformą, na której inne serwisy i rejestry udostępniają swoje usługi, wśród są m.in.:

Przejdź do serwisu epuap.gov.pl.

powrót