Budowa i zmiana nawierzchni drogi na ul. Słonecznej w Wyrach wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej i remontem sieci wodociągowej

Logotyp - Górnosląsko- Zagłębiowska Metropolia.png

W ramach zadania wybudowano drogę na odcinku 0,36 km oraz zmieniono nawierzchnię drogi na odcinku 0,227 km. Wybudowano również kanalizację deszczową, przebudowano zjazdy oraz sieć wodociągową.

Wartość dofinansowania: 911 022,19 zł

Wartość zadania: 1 072 060,81 zł

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.