Termomodernizacja budynku przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366a

logo 2.png

Okres realizacji: 2016 – 2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs

Wartość projektu: 1 996 078,97 zł

Finansowanie:

  • 1 696 078,97 zł – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • 300 000 zł – środki pochodzące z Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej tj. budynku publicznego przedszkola w Gostyni.
Cele cząstkowe:
- Ocieplenie budynku,
- Zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną obiektu,
- Poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
- Obniżenie kosztów utrzymania budynku,
- Poprawa stanu środowiska naturalnego w perspektywie długookresowej na terenie Gminy o terenów sąsiednich,
- Częściowa realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyry,
- Wzrost udziału energii pochodzącej z OZE na terenie Gminy.

W ramach zadania ocieplono budynek, wymieniono okna, wymieniono źródło ciepła z kotła gazowego na pompy ciepła, zamontowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 18,6 kW.