Zapewnienie funkcjonowania placówek Senior+ edycja 2022

Klub Senior + plakat.jpg

 

Obecnie program jest w okresie trwałości, w Klubie Senior + w Gostyni dostępnych jest ponad 30 miejsc. Seniorzy zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o kontakt z kierownikiem Klubu, Zofią Baron-Margos pod numerem telefonu: 699 790 228.

Program: Zadanie realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022. Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”

Wartość projektu: 92 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 29 160,00 zł

Opis projektu: Klub Senior + dedykowany jest osobom starszym i stworzony został z myślą o ich różnorodnych potrzebach. Powstał w ramach rządowego programu Senior + współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na zajęcia w Klubie Senior + uczęszczają 33 osoby. Oprócz różnorodnych warsztatów, ćwiczeń rehabilitacyjnych, czy zajęć odbywających się codziennie w Klubie, seniorzy współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym z Wyr, któremu co roku wykonują palmy na Święta Wielkanocne, gostyńskim przedszkolem, którego wychowankom raz w miesiącu czytają bajki, biblioteką – biorą udział w organizowanych przez nią spotkaniach z pisarzami, czy ciekawymi ludźmi oraz domem kultury, z którym często wspólnie prowadzą zajęcia plastyczne, czy kulinarne. Seniorzy zaprzyjaźnili się i nawiązali też współpracę z Klubem Senior+ z Jaśkowic oraz zespołem „Szarotki” z Mościsk, a także wystawili teatrzyki kukiełkowe, do których sami uszyli rekwizyty i stworzyli dekoracje. Kierownikiem Klubu Senior + jest Zofia Baron-Margos.

Seniorzy Klubu Senior + z Gostyni (1).jpg

Seniorzy Klubu Senior + z Gostyni (2).jpg

Seniorzy Klubu Senior + z Gostyni (4).jpg

Seniorzy Klubu Senior + z Gostyni (5).jpg

Seniorzy Klubu Senior + z Gostyni (8).jpg