Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dn. 28.04.2022 r. poz. 2947

Plan obowiązuje od dnia 13 maja 2022 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dn. 25.11.2021 r. poz.7380 (DZ. URZ. WOJ. SLA 2021.7380).

Plan obowiązuje od dnia 26 grudnia 2021 r.


Archiwalne akty prawne

2010 r.

2005 r.

2004 r.

1994 r. 

1979 - 1990 r.

WYCIĄG Z TEKSTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY

Uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dn. 30.06.1979 r. (Dz. Urz. Nr 5 z 1979 r.)

Przedłożona Uchwałą MRN w Tychach Nr IX/43/86 z dn. 02.01.1986 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2 z dn. 15.04.1986r. poz. 58)

Zmiany fragmentów planu ogólnego Uchwała MRN w Tychach Nr XXIII/125/88 z dn. 14.04.1988 r. (Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8 1988 r. poz. 242).


 

Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry

 

 Lp.

                   Nazwa

                Nr  uchwały/data

Publikacja (Dz. Urz./data )

Okres obowiązywania

 

   1

 

Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy 

 

Uchwała WRN w Katowicach

Nr XXI/74/79  z dn. 30.06.1979 r.

 

przedłużony Uchwałą MRN w Tychach  

Nr IX/43/86  z dn. 02.01.1986 r.

 

 

Dz. Urz.  nr 5 z 1979 r.

 

 

Dz. Urz. WRN w Katowicach

nr 2  z dn.15.04.1986 r.  poz.58

 

 

 

   do dn. 22.09.1994 r.

 

 

   2

 

Zmiany fragmentów planu ogólnego

 

 

Uchwała MRN w Tychach

Nr XXIII/125/88  z dn.14.04.1988 r. 

 

 

Dz. Urz. WRN w Katowicach

nr 8  z 1988 r.  poz.242

 

 

   do dn. 22.09.1994 r.

 

   3

 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XXVII/128/94  z  dn. 26.04.1994 r.

 

Dz. Urz. Woj. Kat.  nr 11

z dn. 08.09.1994 r.   poz. 85

  

   od dn. 23.09.1994 r.

   do dn. 31.12.2003 r.  

  

   4

 

Zmiany fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XLVI/250/98  z dn. 18.06.1998 r.

 

Dz. Urz. Woj. Kat.  nr 28

z dn. 21.09.1998 r.  poz.316

  

   od  dn. 06.10.1998 r.

   do dn. 20.03.2005 r.

  

   5

 

Zmiany fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XII/ 70/99  z dn. 27.08.1999 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl.  nr 47

z dn. 29.10.1999 r.  poz. 1236

  

   od dn. 13.11.1999 r.

   do dn. 20.03.2005 r.

 

   6

 

 

 

 

   7

 

 

 

 

Zmiany fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry

 

Zmiana fragmentu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry dla terenu położonego przy ul. Fr. Kłosa w Gostyni

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XXIX/204/2001  z dn. 27.06.2001 r.

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XII/84/2003 z dn. 26.11.2003 r.

 

 

 

 

Dz. Urz. Woj. Śl.  nr 50

z  dn. 26.07.2001 r.  poz. 1347

 

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28

z dn. 09.04.2004 r. poz. 959

  

    od dn. 10.08.2001 r.

    do dn. 20.03.2005 r.

 

 

od dn. 09.05.2004 r.

do dn. 12.02.2005 r.

 

 

   8

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XXI/164/2004 z dn. 04.11.2004 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 6

z dn. 13.01.2005 r. poz. 106

 

od dn. 13.02.2005 r.

do dn. 19.08.2010 r.

 

 

   9

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XXIV/186/2005 z dn. 26.01.2005 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 18

z dn. 18.02.2005 r. poz. 510

 

od dn. 21.03.2005 r.

do dn. 11.04.2010 r.

z wyjątkiem fragmentu działki  położonej przy ul. Aleksandra Puszkina. Na tym fragmencie plan obowiązuje do 12.05.2022 r.

 

 10

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XLI/405/2010 z dn. 20.01.2010 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 43

z dn. 12.03.2010 r.  poz. 663

 

od dn. 12.04.2010 r. do 12.05.2022 r.

 

  11

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w rejonie ul. Pszczyńskiej

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XLIII/418/2010 z dn. 25.03.2010 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 84

z dn. 13.05.2010 r.  poz. 1397

 

od dn. 14.06.2010 r. do 12.05.2022 r.

 

  12

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń

 

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XLIV/429/2010 z dn. 29.04.2010 r.

 

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131

z dn. 20.07.2010 r.  poz. 2174

 

od dn. 20.08.2010r.

do 25.12.2021 r.

13.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gostyń w Gminie Wyry

 

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XXXV/306/2021 z dn. 18.11.2021 r.

Dz. Urz. Woj. Sla . z dnia 25.11.2021 r. poz. 7380

od 26.12.2021 r. do nadal

14.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wyry w gminie Wyry

Uchwała Rady Gminy Wyry

Nr XLI/347/2022 z dn. 27.04.2022 r.

Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28.04.2022 r. poz. 2947

od 13.05.2022 r. do nadal