Dzierżawa

1.09.2020 r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

 

Gostyń:

nad rzeką Gostynką (w rejonie ul. Tyskiej)

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działka o nr ewidencyjnym: 429/53

 

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 4

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,2308 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni. 

[WÓJT GMINY WYRY]

 


 

30.06.2020r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

 

WYRY, ul. Leszczynowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 655/43

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry

karta mapy: 4,

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,1600 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

8R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

 

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

 

[ WÓJT GMINY WYRY ]


 

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

Gostyń:

-  nad rzeką Gostynką,

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o numerach ewidencyjnych:

- 530/8; 534/8; 538/8; 546/8

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księgi wieczyste o numerach:

- KA1M/00012176/5; KA1M/00012190/9; KA1M/00012189/9; KA1M/00012183/7

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości

- 0,6591  ha

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czas oznaczony do 5 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

 

 [ WÓJT GMINY WYRY ]


WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

Gostyń:

a) nad rzeką Gostynką,

b) ul. ks. Tomasza Mamzera

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:

a)      392/8; 400/8; 404/8

b)      1493/66; 1496/66; 1497/66;

część działki 1495/66 i 1498/66

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 7; 1

księgi wieczyste o numerach:

a)      KA1M/00061682/3; KA1M/00012179/6; KA1M/00012180/6

b)      KA1M/00029267/2; KA1M/00061273/3; KA1M/00029268/9

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości

a)      0,4213 ha

b)      1,5113 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

a)         9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

b)        27MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

Termin zagospodarowania nieruchomości

 Czas oznaczony do 3 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów, stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

 [ WÓJT GMINY WYRY ]


 

09.04.2020r.

WÓJT GMINY WYRY

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

WYRY, ul. Leszczynowa

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 845/47
oraz część działki o numerze ewidencyjnym: 844/47

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Wyry

karta mapy: 4,

księga wieczysta: KA1M/00054000/7

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,0480 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

94MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia
nr 389/2017 Wójta Gminy Wyry z dnia 2.11.2017 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów-przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę a wydzierżawianych na cele rekreacyjne i pod ogródki (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi:
0,10 zł/m2 w skali roku.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

 [ WÓJT GMINY WYRY ]


 

Niezbędne informacje dotyczące przetargu na zbycie nieruchomości

Przebieg przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 207 poz. 2108).

Tutejszy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu – ogłoszenie ukazuje się:

 1. na stronie internetowej tutejszego urzędu www.wyry.pl,
 2. w biuletynie informacji publicznej www.bip.pl,
 3. w ogólnopolskim serwisie ogłoszeniowym www.monitorurzedowy.pl
 4. zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeniowych urzędu.

1) Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w kwocie określonej w ogłoszeniu o przetargu na co najmniej 3 dni przed terminem przetargu w formie Obligacji Skarbu Państwa lub w formie przelewu bankowego (decyduje data zaksięgowania na koncie bankowym Urzędu Gminy).

Wadium należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy Tychy Nr 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023.

Na przelewie należy wyraźnie zaznaczyć numer działki, której wadium dotyczy.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie mu zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium złożone przez osoby, które przetarg przegrały, zwraca się przelewem na konto bankowe uczestnika przetargu - niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia przetargu lub zakończenia z wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do spisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nieruchomości.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych powodów.

Osoby prawne przystępujące do przetargu winny przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną za jego zgodność kopię) właściwe pełnomocnictwa, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami).

2) Osoby dopuszczone do uczestniczenia w przetargu  zobowiązane są do podpisania oświadczenia o:

 • zapoznaniu się z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr.207 poz.2108 z późn. zm.) w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 • dokonaniu wizji lokalnej przedmiotowej działki,
 • zapoznaniu się z jej stanem technicznym i faktycznym,
 • zapoznaniu się z księgą wieczystą,
 • zapoznaniu się z planem zagospodarowania dotyczącym działki

3) Aby zakupić nieruchomość niezbędne jest co najmniej 1 postąpienie ponad cenę wywoławczą. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. 

Do wylicytowanej ceny zostanie naliczony podatek VAT według stawki 23%, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami).

Przebieg licytacji:

 • każda z osób dopuszczonych do przetargu otrzymuje oznaczenie (numer do licytacji),
 • Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawia przedmiot licytacji,
 • osoby zainteresowane licytują poprzez podniesienie swojego oznaczenia,
 • po trzykrotnym wywołaniu tej samej kwoty przez Przewodniczącego Komisji osoba która zaoferowała największa kwotę zostaje nabywcą przedmiotowej nieruchomości.

4) Po upływie 7 dni od dnia przetargu, osoba która wygrała przetarg na daną nieruchomość może zgłosić się do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Wyry w celu podpisania protokołu uzgodnień warunków nabycia nieruchomości.

5) Po upływie 21 dni od daty przetargu należy powiadomić nabywcę o terminie i miejscu spisania aktu notarialnego. Koszty notarialne i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości (tutejszy urząd dostarcza niezbędne dokumenty do spisania umowy).