Dzierżawa

05.05.2021 r.

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

 

WYRY, ul. Leśna

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 3947/118

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń,

karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00001181/3

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,0440 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS- tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych

Termin zagospodarowania nieruchomości

3 lata

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia
nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rekreacyjne i pod ogródki przydomowe (za wyjątkiem gruntów pod ogródki przydomowe położone przy budynkach komunalnych) wynosi: 0,10 zł/m2 w skali roku.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]

05.05.2021 r.

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

Gostyń  - nad rzeką Gostynką

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

działki o nr ewidencyjnych:  416/8, 419/8, 529/8, 550/8, 553/8, 432/8, 436/8, 554/8, 557/8, 558/8, 561/8, 566/8, 569/8, 437/8, 537/8, 541/8, 549/8, 395/8, 403/8, 407/8, 525/8, 533/8, 565/8, 562/8

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń; karta mapy: 5

księga wieczysta: 57333, 57335, 12175, 12178, 12187, 9890, 12190, 12189, 12183, 61682, 12179, 12180, 12188, 12176, 12182

prowadzone przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

4,0018 ha

łąki klasy IV i V

             

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS– tereny rolnicze w dolinach cieków wodnych

Termin zagospodarowania nieruchomości

 5 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni. 

[WÓJT GMINY WYRY]

05.05.2021 r.

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: 

Adres nieruchomości

 

WYRY, ul. Leśna

 

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Część działki o numerze ewidencyjnym: 3947/118

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń,

karta mapy: 1,

księga wieczysta: KA1M/00001181/3

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

 

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

1,1480 ha

łąki klasy IV                0,8034 ha

pastwiska klasy IV       0,3337 ha

gruntu ornego klasy V  0,0109 ha

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

9R/WS- tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych

Termin zagospodarowania nieruchomości

5 lat

 

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia
nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

 

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[ WÓJT GMINY WYRY ]

05.05.2021 r.

WÓJT GMINY WYRY
podaje do publicznej wiadomości        
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Gminy Wyry przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Wyry na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:

Adres nieruchomości

WYRY, rejon ul. Tyskiej i ul. Miarowej

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów

Działka o numerze ewidencyjnym: 469/49

jednostka ewidencyjna: Wyry,

obręb: Gostyń,

karta mapy: 4,

księga wieczysta: KA1M/00043205/4

prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie

Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia

0,9324 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10R/WS- tereny rolnicze położone w dolinach cieków wodnych

Termin zagospodarowania nieruchomości

5 lat

Wysokość opłaty

Stawka czynszu ustalona na podstawie zarządzenia
nr 271/2021 Wójta Gminy Wyry z dnia 01.02.2021 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo, zgodnie z oznaczeniem w ewidencji gruntów - stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,02 zł za 1m² gruntu ornego (R), 0,01 zł za m2 za łąki (Ł) oraz pastwiska (Ps) i pozostałe użytki gruntowe.

Termin wnoszenia opłat

Do 31 października każdego roku

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

Zasady aktualizacji opłaty

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy Wyry

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości przez okres 21 dni.

[WÓJT GMINY WYRY]