Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2020

XVI edycja Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń - 23 maja 2020

 

AKTUALIZACJA - 2.04.2020

Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń w tym roku nie odbędzie się

Nie będzie nam dane spotkać się w maju. W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w obawie o zdrowie naszych gości, widzów, uczestników, jak i nas samych – organizatorów, podjęłam decyzję, że tegoroczna XVI edycja Bitwy Wyrskiej – Boju o Gostyń zaplanowana na 23 maja nie odbędzie się. Jest to bardzo trudna decyzja, ale podejmuję ją z troski o Państwa bezpieczeństwo. Do zobaczenia za rok!

Środki przeznaczone na organizację tegorocznej inscenizacji zostaną wykorzystane na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Z życzeniami zdrowia

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł


 

Gmina Wyry od 16 lat organizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM”, imprezę kulturalno-oświatową pn. „Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń”. 

Inscenizacja „Bitwy Wyrskiej” przy udziale około 200 młodych rekonstruktorów z całej Polski, broni i pojazdów z okresu II wojny światowej oraz efektów pirotechnicznych jest upamiętnieniem zapomnianych przez historię, a wygranych przez Polaków walk z najeźdźcą hitlerowskim toczących się w dniach 1-3 września 1939 r. w obrębie miejscowości Wyry i Gostyń na Śląsku.

Widowisko ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności lekcji „żywej historii”, która mamy nadzieję, że zwłaszcza w młodym pokoleniu obudzi ducha patriotyzmu i zainteresowanie historią.

Co roku wydarzenie zostaje objęte patronatem honorowym wojewody śląskiego, marszałka województwa śląskiego oraz starosty powiatu mikołowskiego. W 2019 r. patronat honorowy objął również Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak.

Inscenizacji towarzyszy „Piknik Forteczny”, podczas którego całe rodziny mogą poznać osobiście członków grup rekonstrukcji historycznej, ich umundurowanie i sprzęt oraz zwiedzić odrestaurowany polski schron bojowy „Sowiniec”  z 1939 r.

Dzięki rozwijającej się współpracy z Wojskiem Polskim mamy również możliwość zaprezentowania potencjału i możliwości współczesnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 roku podczas XV edycji Bitwy Wyrskiej mogliśmy podziwiać m.in. czołg PT-91 Malaj, Oshkosh M-ATV – samochód opancerzony.

Podczas zeszłorocznego Pikniku odbył się również pokaz sprzętu i wyszkolenia współczesnych Sił Zbrojnych Wojska Polskiego, a dodatkowo pokaz skoków spadochronowych z samolotu wojskowego CASA, a także pokaz kawalerii.

„Bitwa Wyrska – Bój o Gostyń” tradycyjnie jest organizowana w Gostyni, na historycznych polach w pobliżu Pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939 r., natomiast imprezy towarzyszące - w trakcie „Pikniku Fortecznego” - w okolicach schronu bojowego „Sowiniec”.

AKREDYTACJE

Informujemy, iż rusza proces elektronicznej akredytacji dla mediów oraz osób zainteresowanych udziałem w fotografowaniu imprezy „Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2020 r.”. Warunkiem ubiegania się o akredytację dziennikarską są wypełnienie i podpisanie formularza akredytacyjnego, oświadczenia o przestrzeganiu zasad oraz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełniony i podpisany formularz i oświadczenie (mogą być zeskanowane w formacie pdf lub jpg) należy przesłać na adres mailowy: promocja@wyry.pl. Informacja o udzieleniu akredytacji dziennikarskiej zostanie potwierdzona przez Organizatora drogą mailową.

Akredytację dziennikarzy i fotografów na „Bitwę Wyrską - Bój o Gostyń 2020 r.” w formie imiennego identyfikatora należy odebrać osobiście w namiocie Gminy Wyry w sobotę 23 maja 2019 r. do godz. 13.00 (w rejonie „Pikniku Fortecznego”). Otrzymana akredytacja uprawnia do wstępu na pole inscenizacji „Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2020 r." oraz do utrwalenia przebiegu imprezy za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego.

Ze względu na bezpieczeństwo podczas przebiegu inscenizacji „Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2020 r." obowiązuje zakaz poruszania się po polu „bitwy" za wyjątkiem terenu inscenizacji o szerokości 5 metrów od płotków zaporowych otaczających miejsce inscenizacji.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 12 maja 2020 roku.

Formularz akredytacyjny
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad
Klauzula informacyjna

 

STOISKA HANDLOWE

Informacje dla stoisk handlowych z gadżetami militarnymi wystawianych podczas „Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2020”.

Firmy zainteresowane wystawieniem, w sobotę 23 maja 2020 r. podczas „Bitwy Wyrskiej - Bój o Gostyń 2020” stoisk handlowych z gadżetami militarnymi powinny przesłać na adres Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry, w dwóch egzemplarzach podpisanych „Porozumień” w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2020 r.

Prosimy o dokładne podanie powierzchni i formy sprzedaży oraz o dokładne zapoznanie się z Porozumieniem (które należy podpisać). W tym roku będą wyznaczane miejsca handlu poprzez wydzielenie podanych wcześniej powierzchni przez handlującego. Niedostosowanie się do powyższego warunku, będzie skutkować usunięciem stoiska z terenu i nałożeniem kar umownych.

UWAGA!!! Wystawców, którzy nie podpiszą porozumienia i nie dostarczą go do 4 maja 2020 r. (drogą pocztową, lub osobiście) do Urzędu Gminy Wyry, obowiązuje całkowity zakaz wystawienia stoiska na terenie imprezy.

Porozumienie
Uchwała w sprawie opłaty targowej