Umiem pływać

Okres realizacji: edycje w latach 2016-2019

Program: Rządowy Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, Fundusz Zajęć Sportowych dla uczniów

Wartość projektu: 291 846,00 zł

Dofinansowanie: 89 300,00 zł

Opis: Zadanie polegało na przeprowadzeniu nauki pływania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Wyry. Łącznie w Programie wzięło udział 465 dzieci. W ramach zadania uczestnicy mieli zapewniony przewóz na zajęcia, bilety wstępu na basen, usługę instruktora nauki pływania oraz opiekę podczas zajęć i podczas przewozu. Głównym założeniem realizacji zadania było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program_Umiem_plywac_logo.jpg