Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry zostało przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/433/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyry - Uchwała do pobrania tutaj

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.99.2018 z dnia 26 listopada 2018 r- do pobrania tutaj


Informację o przeznaczeniu terenu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry wraz z wzorem wniosku można uzyskać tutaj: bip.ugwyry.rekord.com.pl.


Archiwalne akty prawne

2009 r.