Zdalna szkoła +

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Okres realizacji: 2020

Program: Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Wartość projektu: 4 095,50 zł

Wartość dofinansowania: 4 095,50 zł

Opis: W ramach projektu „Zdalna szkoła +” do szkół podstawowych w Wyrach i Gostyni trafiło w sumie 15 laptopów wraz z oprogramowaniem. Szkoły przekazały tymczasowo sprzęt uczniom, którzy nie posiadają w domu komputera umożliwiającego uczestniczenie w zdalnej nauce.