Wzory dokumentów

Wzory dokumentów dla ofert składanych od 09 maja 2016r. w ramach MAŁYCH GRANTÓW

  1. Wzór umowy na realizację zadania
  2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  3. Wzór oferty na realizację zadania

 


Wzory dokumentów dla ofert złożonych przed 09 maja 2016r. w ramach MAŁYCH GRANTÓW i OFERT SKŁADANYCH W KONKURSACH

  1. Wzór umowy na realizację zadania
  2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  3. Wzór oferty na realizację zadania

Wzory dokumentów dla ofert złożonych po 03 września 2016r. w ramach OFERT SKŁADANYCH W KONKURSACH

  1. Wzór umowy na realizację zadania
  2. Wzór sprawozdania z realizacji zadania
  3. Wzór oferty na realizację zadania