Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach programu związanego z wymianą źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wyry

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w ramach zadania pn.: „Modernizacja systemów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych w ramach programu związanego z wymianą źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Wyry” udzieliła w 2022 roku Gminie Wyry dofinansowania w kwocie 251 703 zł na realizację inwestycji w ramach PONE.

Zakres rzeczowy projektu jest związany z udzielaniem dotacji celowej z budżetu gminy na inwestycje związane z wymianą nieekologicznych i niskowydajnych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne na terenie Gminy Wyry.

Efektem udzielanej dotacji jest ograniczenie niskiej emisji z indywidualnych palenisk i zastosowanie ogrzewania proekologicznego.