Pamięci żołnierzy września 1939

W minioną sobotę, 3 września, odbyło się patriotyczne spotkanie kombatantów i mieszkańców w związku z 83. rocznicą walk obronnych na Śląsku. Przed gostyńskim pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy 73 pułku piechoty z 23 Dywizji Piechoty Armii „Kraków” pod dowództwem płk. Władysława Kiełbasy, zebrało się wielu kombatantów i weteranów, przedstawicieli władz samorządowych, służb wojskowych, szkół oraz mieszkańców Gminy Wyry, którzy przyszli oddać hołd walczącym o naszą wolność 83 lata temu.

Po okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Wyry, Barbary Prasoł odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Gostyni, ks. Zdzisław Pławecki. Po nabożeństwie, nastąpiło wystąpienie Włodzimierza Czechowskiego, Prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Głos zabrała także wicemarszałkini Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka. W obchodach wzięła udział również m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego, Izabela Kloc oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego, płk. Zbigniew Piątek.
 
W ramach uroczystości przyznano odznaczenia. Odznakę za Zasługi dla Związku Kombatantów nadaną przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych otrzymali: Ppłk Piotr Janosz, Antoni Mryc, Edward Celoch, Antoni Wielgusiewicz, Ewelina Odwaga, Bernadeta Zwinka Wieszołek, Magdalena Domańska Rosin, Jerzy Szczepanik, Kazimiera Maciejewska, Joanna Bieniek-Strączek, Barbara Długosz, Marek Nowara, Mirosław Skorek, Henryk Szołtysek, Jan Szołtysek oraz ks. Zdzisław Pławecki. Odznaką pamiątkową 100-lecie Bitwy Warszawskiej został wyróżniony Jerzy Dolinkiewicz.
 
Po przyznaniu odznaczeń, ppor. Samuel Madej z 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic odczytał apel pamięci, a żołnierze oddali salwę honorową. Obchody zakończyło złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem.
 
Dowódcą uroczystości był por. Rafał Słonina z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Tychach. W skład wojskowej asysty honorowej weszli: Członkowie Orkiestry Wojskowej w Krakowie, Kompania Honorowa Wojska Polskiego, poczet sztandarowy oraz flagowy wystawione przez 18 batalion powietrznodesantowy z Bielska-Białej. Oprawę muzyczną zapewniły dziś: Chóry „Zorza” z Wyr, chóry „Echo” i „Moniuszko” z Łazisk, Orkiestra Kopalni KWK Bolesław Śmiały, a także członkowie Orkiestry Wojskowej w Krakowie.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia dzisiejszych uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów, nauczycieli i dyrekcji naszych gminnych szkół podstawowych, Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach, Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Technikum Kolejowego w Tychach, a także Domu Kultury w Gostyni, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni, przedstawicieli Klubu Senior +, radnego Tomasza Fityki, a także Pana Henryka Szołtyska.
 
Organizatorami wydarzenia był Urząd Gminy Wyry, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Tychach oraz Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 
Obchody wrześniowe (1).JPG
 
Obchody wrześniowe (2).JPG
 
Obchody wrześniowe (3).JPG
 
Obchody wrześniowe (4).JPG
 
Obchody wrześniowe (5).JPG
 
Obchody wrześniowe (6).JPG
 
Obchody wrześniowe (7).JPG
 
Obchody wrześniowe (8).JPG
 
Obchody wrześniowe (9).JPG
 
Obchody wrześniowe (10).JPG
 
Obchody wrześniowe (11).JPG
Pismo - podziękowanie - Śląski Zarząd Wojewódzki ZKRPiBWP.jpg
Pismo - podziękowanie - Niepubliczne Technikum Kolejowe w Tychach.jpg

powrót