Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyni 2011-2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni - etap I i II

Okres realizacji: 2011 – 2013
Fundusz: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość projektu: 9 598 722,42 zł

Finansowanie:

 • 6 576 237,40  zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (w tym: 3 288 118,70 zł – dotacja, 3 288 118,70 zł – pożyczka)
 • 3 022 485,02 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Od czerwca 2011 r. do sierpnia 2013 r. Gmina Wyry realizowała  budowę I i II etapu  kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni.

Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ ZRIB” z Międzybrodzia Bialskiego. 

Inwestycję podzielono na 3 zadania.

Zadanie nr I obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż następujących ulic:

 • ul. Tyska od skrzyżowania z ul. Tęczową do ul. Pszczyńskiej ,
 • ul. Pszczyńska od skrzyżowania z ul. Tyską do ul. Fityki
 • ul. Fityki .

Zadanie nr 2 obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż następujących ulic:

 • ul. Pszczyńska od skrzyżowania z ul. Fityki (w kierunku miejscowości Wyry, lewa i prawa strona),
 • ul. Rybnicka od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do budynku Zespołu Szkół,
 • ul. Brzeźna, Olmy, Rybczyńskiego, ks.Bojdoła, Pszczela, płk. Kiełbasy, Zajęcza, Grabowa.

Zadanie nr 3 obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż następujących ulic:

 • ul. Rybnicka od budynku Zespołu Szkół do budynku nr 175 (Probostwo).

Wykonano łącznie:

 • 21,4 km kanalizacji ciśnieniowej z rur PE-HD 100PN16 Φ 200/180/125/90/50,
 •  37 szt. studni węzłowych z kręgów betonowych Φ 2000 i Φ1500 wyposażonych w zasuwy żeliwne nożowe, zawory kulowe zwrotne, przy 7 studniach zamontowano armaturę do płukania sieci firmy HAWLE,
 • 394 kpl przydomowych pompowni ścieków wyposażonych w rozdrabniające pompy wyporowe ORKAN ZSZ 5/4” firmy INWAP,
 • zasilanie energetyczne do pompowni ścieków z domowych instalacji.

Zrealizowany projekt jest częścią wieloletniego zadania inwestycyjnego porządkującego gospodarkę ściekową na terenie miejscowości Gostyń, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz wzmocnienie spójności społeczno – gospodarczej dzięki poprawie warunków życia mieszkańców.