Druki do pobrania

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:

Informacja publiczna:

Archiwum:

Dowody osobiste:

Pesel:

Meldunek:

Stypendia naukowe:

Nagrody sportowe:

Wykonywanie przyłączy kanalizacji sanitarnej:

Wycinka drzewa:

Rolnictwo:

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Podatki:

Podatki osoby fizyczne:

Podatki osoby prawne:

Podatki – transport:

Odpady:

Dotacja do wymiany źródeł ciepła:

Słoneczna Gmina:

Alkohole - zezwolenia:

Geodezja:

Planowanie przestrzenne:

Drogi: