Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej

Logotyp - Górnosląsko- Zagłębiowska Metropolia.png

W ramach projektu wykonano przebudowę drogi ul. Głównej bocznej w Wyrach na odcinku o długości 622,16 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i zjazdów do posesji.

Wartość dofinansowania: 2 181 123,00 zł

Wartość zadania: 2 844 973,04 zł

Projekt został dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.