Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego (biblioteka) przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni wraz z budową szybu windowego

RFIL.png

Okres realizacji: w planach

Program: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wartość projektu: 55 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Opis: W ramach zadania przewidziano do wykonania prace polegające na zinwentaryzowaniu budynku i opracowaniu dokumentacji projektowej dla przeprowadzenia termomodernizacji budynku.