Remont ul. Słonecznej

Wykonanie robót remontowych drogowych w ul. Słonecznej (bocznej) i Porzeczkowej w Wyrach oraz ul. Rybnickiej (bocznej) i ul. Tyskiej w Gostyni

Okres realizacji: 2015
Wartość projektu: 24 631,98 zł

Opis projektu:

W okresie od maja 2015r. do lipca 2015r. prowadzono roboty remontowe na ulicach Słonecznej (bocznej) i Porzeczkowej w Wyrach oraz ul. Rybnickiej (bocznej) i ul. Tyskiej w Gostyni.

Zakres robót obejmował:

  • wykonanie nawierzchni przy użyciu stabilizacji środkami jonowymiennymi hydrofobowymi bez dodatku cementu na ul. Słonecznej (bocznej) w Wyrach na odcinku wzdłuż ogrodzenia posesji nr 12 (na długości 52 m),
  • wykonanie nawierzchni z frezu o grubości 8 cm po zagęszczeniu na ul. Porzeczkowej w Wyrach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszczynową do budynku nr 5 (na długości 90 m),
  • wykonanie odwodnienia ul. Rybnickiej (bocznej), obok budynku nr 63 w Gostyni, poprzez wykonanie krawężnika najazdowego na całej szerokości jezdni ok. 4 mb oraz studnię chłonną f1200 mm, o orientacyjnej głębokości 3 m wraz z żeliwnym wpustem deszczowym,
  • uzupełnienie poboczy ul. Tyskiej w Gostyni z frezokamienia o szerokości 0,5 m, wraz z miejscowym podkorytowaniem. Pobocza obustronne na długości 130 m każde, w rejonie posesji nr 50c.