Rozbudowa OSP w Wyrach

Okres realizacji: 2014-2016
Wartość projektu: 1 359 032,51 zł

Opis projektu:

Realizacja inwestycji obejmuje m.in.:

  • rozbudowę budynku o garaż na wóz strażacki oraz salę konferencyjną (o dodatkowej powierzchni użytkowej 112m² i kubaturze 638m³),
  • przebudowę pomieszczeń mieszkalnych na cele zaplecza OSP,
  • wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., gazowej, odgromowej,
  • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (oprócz wieży) wraz z wymianą parapetów,
  • wymianę konstrukcji i pokrycia dachu na budynku istniejącym wraz z przebudową kominów,
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach zewnętrznych fundamentowych oraz wykonanie drenażu,
  • termomodernizację budynku,
  • zagospodarowanie terenu wokół budynku (wymiana nawierzchni utwardzonej, wykonanie dodatkowo nowej nawierzchni utwardzonej – kostka betonowa, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu do tuneli rozsączających). 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrach OSP (2).JPG

 

Autorem projektu budowlano- wykonawczego jest firma CENTRBUD Centrum Inwestycji Budowlanych z Pszowa.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych  wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MONTERIN” Władysław Korlacki z Katowic.

Nadzór inwestorski nad prawidłową realizacją inwestycji prowadzi firma „BARBARA” Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.03.2016r.