Poprawa jakości powietrza w Gminie Wyry poprzez wymianę nieekologicznych źródeł ciepła – program ograniczania niskiej emisji

WFOS.jpg

Okres realizacji: 2019
Fundusz: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Wartość projektu: 350 989,04

Finansowanie:

  • 180 000,00 zł – środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (pożyczka)
  • 170 989,04 zł – środki mieszkańców Gminy Wyry

Opis projektu:

3 września 2019r. Gmina Wyry podpisała z WFOŚiGW w Katowicach umowę pożyczki na realizację projektu polegającego na wymianie kotłów węglowych na kotły gazowe w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Wyry. W ramach zadania, które zakończyło się 30.10.2019r. wymieniono 26 kotłów, w tym 15 w Wyrach i 11 w Gostyni. Przedsięwzięcie realizowane było w formule grantowej tzn. mieszkańcy sami wybierali wykonawcę robót, natomiast Gmina Wyry przekazywała dotację w maksymalnej wysokości 7 200,00 zł bezpośrednio na konto wykonawcy.