Kanalizacja

Procedura podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Gostyni poza Aglomeracją

W związku z zakończeniem prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej, możliwe jest podłączenie do sieci nieruchomości, na których zabudowano zbiorniki pompowni, przy następujących ulicach: Jarzębinowa, Jesionowa, Rybnicka, Klonowa, Wiśniowa, Kłosa, Kasztanowa, Drzymały, Sasanek, Mamzera i Motyla. Wcześniej jednak, konieczne jest wykonanie we własnym zakresie przyłącza od przydomowej pompowni ścieków do budynku i jego odebranie przez Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Wyrach.

W celu wykonania przyłącza należy zastosować rury kanalizacyjne PVC grubościenne ø160 mm SN8, grubość ścianki 4,7 mm o wydłużonym kielichu oraz zachować minimalny spadek 1,5%. Przed zasypaniem wykopu należy skontaktować się z ZGK i zgłosić gotowość do odbioru. Pracownicy ZGK sporządzą protokół odbioru, który będzie podstawą do przygotowania i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków. Po podpisaniu umowy nastąpi montaż pompy tłocznej i od tego momentu będą Państwo mogli bez przeszkód korzystać z sieci kanalizacyjnej.

W celu ustalenia szczegółów technicznych prosimy o bezpośredni kontakt z ZGK, pod numerem telefonu (32) 218 72 42.