Aktualne ogłoszenie w związku z koronawirusem - 14.07.2020

Aktualne ogłoszenie w związku z koronawirusem - 14.07.2020

Gmina Wyry w dobie koronawirusa

Informacje na temat osób objętych kwarantanną oraz liczbie osób zarażonych koronawirusem w naszej gminie można znaleźć na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Organizacja pracy Urzędu Gminy Wyry

Zachęcamy do załatwiania spraw w Urzędzie Gminy drogą elektroniczną!

Mimo, że Urząd Gminy jest otwarty dla mieszkańców, zachęcamy Państwa w miarę możliwości do ograniczenia do niezbędnego minimum osobistych wizyt w urzędzie. Jeśli to możliwe, w celu uniknięcia kolejek oraz dla własnego bezpieczeństwa, prosimy o korzystanie z alternatywnych - elektronicznych form komunikacji:

 • skrytki ePUAP:

Adres skrytki: /xm62eyt661/skrytka

Do złożenia dokumentu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta.

Rejestracja oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Przekazanie dokumentu elektronicznego następuje poprzez wypełnienie i wysłanie formularza wraz z ewentualnymi załącznikami.

 • kontaktu mailowego oraz telefonicznego:
Sekretariat – tel. 32 325 68 00, e-mail: urzad@wyry.pl
Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 325 68 10, e-mail: usc@wyry.pl
Ewidencja – tel. 32 325 68 11, e-mail: ewidencja@wyry.pl
Referat Podatków i Opłat – tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl
Edukacja – tel. 32 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl
Geodezja – tel. 32 325 68 41, email: kierownik.gg@wyry.pl
Planowanie przestrzenne – tel. 32 325 68 40, email: planowanie@wyry.pl
Drogi – tel. 32 325 68 21, e-mail: drogi@wyry.pl
Gospodarka lokalowa – tel. 32 325 68 22, e-mail: lokalowy@wyry.pl
Gospodarka odpadami – tel. 32 325 68 23, e-mail: odpady@wyry.pl
Gospodarka Komunalna – tel. 32 325 68 20, email: kierownik.gki@wyry.pl
Rolnictwo – tel. 32 325 68 21, email: rolnictwo@wyry.pl
Inwestycje – tel. 32 325 68 31, email: kierownik.izp@wyry.pl
Promocja i Fundusze – tel. 32 325 68 32, email: fundusze@wyry.pl

Wszystkie kontakty dostępne są w zakładce Referaty i stanowiska.

 • poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do budynku urzędu

Również płatności zachęcamy wykonywać elektronicznie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od poniedziałku przywrócona została możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędach. Urząd Gminy Wyry jest dostępny dla mieszkańców, jednak z pewnymi ograniczeniami polegającymi na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W dalszym ciągu zawieszona zostaje możliwość osobistego przyjmowania stron w sprawie skarg i wniosków.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników, przypominamy, że konieczne jest jednak przestrzeganie zalecanych zasad sanitarnych. Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się w wydzielonej części budynku w przedsionku Urzędu Gminy. Każdy, kto chce załatwić sprawę, proszony jest o wcześniejsze telefoniczne zarezerwowanie wizyty na konkretną godzinę, co pozwoli na sprawniejszą obsługę.

Przy wejściu do urzędu prosimy o użycie dzwonka i oczekiwanie na pracownika. To on wskaże mieszkańcowi/klientowi miejsce specjalnie zabezpieczone stanowisko z osłonką z plexi. W przedsionku może być obsługiwana tylko jedna osoba (na tyle pozwala miejsce). Przypominamy, że wszystkich mieszkańców i klientów przychodzących do urzędu obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym zostały umieszczone przy wejściu.

Jednocześnie cały czas gorąco zachęcamy naszych mieszkańców, by mimo wznowienia bezpośredniej obsługi, w miarę możliwości do niezbędnego minimum ograniczyli wizyty w budynku Urzędu Gminy oraz – jeśli to możliwe – korzystali z alternatywnych form komunikacji – ePUAP, e-mail, telefony. Przy wejściu do budynku urzędu cały czas działa także skrzynka podawcza, w której można zostawić dokumenty
i korespondencję. Również płatności zachęcamy wykonywać elektronicznie.

Dom Kultury ponownie otwarty

Ze względów bezpieczeństwa Dom Kultury wprowadził specjalne zasady uczestnictwa w zajęciach. Obowiązują maseczki, dezenfekcja rąk, wprowadzony jest także limit osób, które mogą jednocześnie przybywać w salach. Z nowym regulaminem mozna zapoznać się na stronie internetowej www.dkgostyn.pl, bądź w Domu Kultury.

Bardzo się cieszymy, że możemy wznowić naszą działalność po ponad 3 miesiącach „hibernacji”. Bardzo stęskniliśmy się za Wami. Nasza praca nabiera prawdziwego sensu, kiedy Wy – drodzy mieszkańcy i goście Domu Kultury jesteście z nami - mówi dyrektor Marek Nowara. -Dziękujemy, że przez ten czas byliście z nami online. Na pewno dalej będziemy kontynuować naszą aktywność w świecie wirtualnym, ale z radością wracamy także do naszych stacjonarnych zajęć. Zapraszamy wszystkich, którzy rozpoczęli na początku roku zajęcia. Będziemy je „odrabiać” w okresie wakacji. Zachęcamy też nowe osoby do zapoznania się z nasza ofertą i wybrania najciekawszych propozycji dla siebie.

Gminna Biblioteka otwarta od 18 maja zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa

Nasze Biblioteki od 18 maja 2020 roku uruchamiają wyłącznie usługę wypożyczania i zwrotów książek. Dostęp i wykorzystanie stanowisk komputerowych w bibliotekach, korzystanie z czytelni, organizacja spotkań i warsztatów będzie w dalszym ciągu zawieszona do odwołania.

Rekomendujemy korzystanie z internetowego indywidualnego konta czytelnika (wejście do katalogu online znajduje się na stronie https://m6058.lib.mol.pl/) i wcześniejszy kontakt telefoniczny z Biblioteką.

Wyry: 505 439 272, Gostyń: 505 439 257.

O szczegółach przeczytasz tutaj >>

Gminne place zabaw otwarte

15 czerwca oficjalnie otwarte zostały gminne place zabaw przy ulicach: Motyla, Wagonowej oraz Głównej przy tzw. „starym przedszkolu”.

Przed otwarciem obiektów, wszystkie znajdujące się na nim urządzenia zostały sprawdzone pod względem technicznym oraz poddane dezynfekcji, do której użyto środka biobójczego zwalczającego wirusy, bakterie oraz grzyby.

Ponadto, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie prowadził codzienną dezynfekcję wszystkich urządzeń, aby zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i ich rodziców przebywających na placu zabaw.

Wobec obowiązującego wciąż stanu epidemii, zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności i korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego rygoru sanitarnego, a w przypadku dużej liczby osób przebywających na terenie placu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę.

Dodatkowo, w trosce o naszych najmłodszych mieszkańców przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust w sytuacji, kiedy nie ma możliwości zachowania 2 metrowego dystansu pomiędzy użytkownikami (przepis ten nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia).

Pogoda sprzyja zabawie na świeżym powietrzu, jednak pamiętajmy – zarażeń koronawirusem w naszym regionie jest wciąż bardzo dużo. Nie zapominajmy o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w związku z epidemią!

Regularna dezynfekcja

Zakład Gospodarki Komunalnej codziennie dezynfekuje budynki komunalne, przystanki, bankomaty oraz paczkomaty na terenie gminy w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa.

ZGK prowadzi dezynfekcję wszystkich budynków komunalnych (dezynfekowane są klamki, poręcze, łączniki, klawiatury domofonów oraz skrzynki pocztowe), dezynfekcję ław przystanków autobusowych, a także klawiatur i ekranów bankomatów oraz paczkomatów. Działania te podejmowane są codziennie, również w dni wolne od pracy.

Nasza gmina na zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych oraz sprzętu niezbędnego w walce z koronawirusem do tej pory przeznaczyła 5369,30 zł.

Maseczki ochronne, rękawice, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni, przyłbice, ubrania ochronne, oraz opryskiwacze ciśnieniowe trafiły do jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy – GOPS-u, Zakładu Gospodarki Komunalnej, OSP w Wyrach, OSP w Gostyni i innych instytucji realizujących zadania w stanie epidemii.

Zdalne spotkania

Już tradycją w czasie epidemii w naszym powiecie stały się cotygodniowe wideokonferencje burmistrzów i wójtów ze starostą powiatowym. Omawiane są na nich sprawy bieżące takie jak: finanse gmin i powiatu mikołowskiego spowodowane pandemią koronawirusa, sytuacja epidemiologiczna w DPS-ach, czy przygotowania do wyborów prezydenckich.

W naszej gminie w trybie zdalnym odbyły się wszystkie posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Wyry, Sesja Rady, a także spotkanie z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

Nie wrzucaj maseczek do kanalizacji!

Kolejny raz apelujemy o to, aby nie wrzucać maseczek oraz nawilżanych chusteczek do kanalizacji. Są one powodem blokady przepływu ścieków i awarii przepompowni! W ostatnim czasie znacząco nasiliły się problemy eksploatacyjne w związku z wprowadzaniem tych materiałów do kanalizacji sanitarnej.

Gdzie można odbierać worki na odpady?

Informujemy, że worki na odpady można odbierać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wyrach, a także w Domu Kultury w Gostyni. Przypominamy też o nowych zasadach funkcjonowania PSZOK:

- samochody na teren punktu wpuszczane są pojedynczo przez pracownika punktu,
- maksymalna ilość osób zdających odpady to dwie osoby (włącznie z osobami będącymi w pojazdach),
- obowiązkowo każda osoba zdająca odpady powinna być wyposażona w rękawiczki jednorazowe oraz maseczkę ochronną (osoby, które nie będą ich posiadały nie zostaną wpuszczone na teren PSZOK),
- weryfikacja danych następuje w sposób bezkontaktowy z zachowaniem maksymalnej ostrożności,
- zachowywanie odstępów pomiędzy osobami znajdującymi się na punktach to minimum 2 m,
- dokumenty KPO będą wystawiane przez pracowników bez podpisu osoby zdającej odpad.

Wprowadzone ograniczenia dostępności PSZOK mają na celu ochronę mieszkańców przed zagrożeniami jakie niesie obecna epidemia. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o możliwe ograniczenie wizyt na PSZOKu do absolutnego minimum!

Opieka zdrowotna

Przychodnie gminne wprowadziły teleporady w sprawie recept i L4, które można otrzymać telefonicznie. Zadzwoń do poradni z domu:

Przychodnia w Wyrach: 32 218 72 00 oraz 32 797 71 45
Przychodnia w Gostyni: 32 218 70 77

Zakupy z dostawą do domu

GOPS wprowadził możliwość dowozu żywności osobom starszym, samotnym, niesamodzielnym, które nie są w stanie zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb. Zakupy dla osób potrzebujących dostarcza sklep „Rabat” Pana Tomasza Myszora, natomiast akcję koordynuje GOPS. W tej sprawie potrzebujący proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach pod numerem telefonu 32 323 02 38.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej do odwołania wstrzymał bezpośredni kontakt z klientami/interesantami, w tym wyjścia inkasentów w celu odczytów wodomierzy. Prosi o załatwianie wszelkich spraw, w szczególności podawanie aktualnych wskazań wodomierzy, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Na podstawie przekazanych wskazań będą wystawiane faktury i dostarczane do skrzynek pocztowych. W przypadku nieprzekazania informacji o aktualnym stanie wodomierza do 20 dnia każdego miesiąca, faktury za odprowadzanie ścieków będą wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich trzech miesiącach.

Płatności

Płatności podatków i opłat za gospodarowanie odpadami prosimy wykonywać elektronicznie przelewem bankowym na wskazany w decyzjach i zawiadomieniach numer. W przypadku braku informacji w tym bądź jakimkolwiek zakresie, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami: 32 325 68 50 – podatki, 32 325 68 23 – odpady.

GOPS

W sytuacjach wymagających niezbędnej pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy w godzinach urzędowania placówki będą dostępni pod następującymi numerami telefonów:

- dział świadczeń rodzinnych i wychowawczych – tel. 32 2187274
- pracownicy socjalni – tel. 32 3230238
- asystent rodziny – tel. 609 084 933.

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych wprowadza dyżury telefoniczne od 25 maja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych informuje, że w punktach konsultacyjnych od dnia 25 maja prowadzone będą następujące dyżury telefoniczne:

1. Prawnik, pedagog oraz członek Klubu Abstynenta „Powrót” w pierwszy, drugi i czwarty poniedziałek roboczy miesiąca w godz. 15.30-17.30 dyżurować będą pod nr telefonu: 32 218 75 21.
 
2. Psycholog dyżury telefoniczne podejmie w pierwszą i czwartą środę roboczą miesiąca w godz. 16.15-19.15 pod nr telefonu: 6651517558.

Nowe godziny otwarcia wyrskiej placówki Banku Spółdzielczego

Od poniedziałku 18 maja wydłużone zostały godziny otwarcia wyrskiej placówki Banku Spółdzielczego w Tychach przy ul. Głównej 58. Bank będzie działał w poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach od 9:00 do 16:00.

O wszelkich zmianach informować będziemy Państwa na bieżąco.

 

Szanowni mieszkańcy, apeluję o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku. Na stronie internetowej Urzędu Gminy znajdują się wszystkie najważniejsze informacje związane z profilaktyką oraz zasadami bezpieczeństwa. Zachęcamy do ich śledzenia oraz stosowania się do zaleceń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Jeśli podejrzewasz u siebie zarażenie koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia pod numer telefonu: 800-190-590. Został także uruchomiony dodatkowy telefon 517-497-829 całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach na temat koronawirusa SARS-CoV-2.

Wójt Gminy Wyry
Barbara Prasoł

 

powrót

Kontakt z urzędem

Urząd Gminy Wyry
ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 • Poniedziałek: 8:00 - 16:30
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Wtorek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Środa: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Czwartek: 8:00 - 15:00
  (przerwa od 12.00 - 13.00)

 • Piątek: 8:00 - 13:00

 

 • Konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy Tychy
  Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001