Aktualne ogłoszenia w związku z koronawirusem

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Informacja na temat organizacji pracy Urzędu Gminy Wyry

Pracownicy Urzędu Gminy Wyry obsługują mieszkańców na parterze urzędu przy dwóch wyznaczonych do tego stanowiskach. Po wejściu do przedsionka budynku prosimy o skorzystanie z domofonu w celu kontaktu z odpowiednim referatem.

Kasa w urzędzie jest czynna w następujących godzinach: poniedziałek-czwartek: 8:00 – 14:00, piątek: 8:00 – 13:00.

W przypadku kiedy nie występuje konieczność kontaktu z pracownikiem, wnioski/pisma można składać w godzinach pracy urzędu do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku budynku Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133.

Jeśli to możliwe, prosimy o korzystanie z elektronicznych form komunikacji, takich jak:

Szczegółowe wyjaśnienie, jak korzystać z elektronicznych narzędzi komunikacji z urzędem, mogą Państwo znaleźć na stronie wyry.pl/e-urzad.

Prosimy o korzystanie z e-płatności (podatki) – numer rachunku bankowego: 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001.

Zapłatę podatków oraz płatności za odpady komunalne dokonujemy na indywidualne numery kont podane w zawiadomieniach o wysokości stawki (numer można przypomnieć także telefonicznie: 32 325 68 50).

Jeśli coś nadal będzie dla Państwa niejasne, czy spowoduje kłopot – prosimy o telefon, e-maila – odpowiemy, wyjaśnimy, porozmawiamy z Państwem i postaramy się rozwiązać każdy problem.

Maseczki i dezynfekcja rąk w budynku nadal obowiązkowe! Pojemniki z płynem odkażającym zostały umieszczone przy wejściu.

E-maile i telefony:

 • Sekretariat – tel. 32 325 68 00, e-mail: urzad@wyry.pl
 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 325 68 10, e-mail: usc@wyry.pl
 • Ewidencja ludności – tel. 32 325 68 11, e-mail: ewidencja@wyry.pl
 • Referat Podatków i Opłat – tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl
 • Edukacja – tel. 32 325 68 33, e-mail: edukacja@wyry.pl
 • Geodezja – tel. 32 325 68 41, e-mail: kierownik.gg@wyry.pl
 • Planowanie przestrzenne – tel. 661 557 668, e-mail: planowanie@wyry.pl
 • Drogi – tel. 32 325 68 21, e-mail: drogi@wyry.pl
 • Ochrona środowiska – tel. 32 325 68 21, e-mail: rolnictwo@wyry.pl
 • Lokale – tel. 32 325 68 22, e-mail: lokalowy@wyry.pl
 • Odpady stawka/deklaracje – tel. 32 325 68 50, e-mail: podatki@wyry.pl
 • Odpady karty PSZOK/odbiór odpadów – tel. 32 325 68 23 lub 667 496 908, e-mail: odpady@wyry.pl
 • Inwestycje – tel. 32 325 68 30, 32 325 68 31, e-mail: inwestycje@wyry.pl
 • Fundusze – tel. 32 325 68 13, e-mail:  fundusze@wyry.pl
 • Czyste Powietrze – tel. 32 325 68 32, e-mail: czystepowietrze@wyry.pl
 • Promocja – tel. 32 325 68 14, e-mail: promocja@wyry.pl
 • Biuro Rady – tel. 32 325 68 12, e-mail: rada@wyry.pl

Wszystkie aktualne informacje o działalności urzędu publikowane są na naszej stronie internetowej www.wyry.pl, na Facebooku „Gmina Wyry – dobre miejsce do zamieszkania”, przesyłane są również do posiadaczy aplikacji mobilnej e-Urząd.

powrót