Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 

Wioletta Burczyk, tel. 32 3256810, email: usc@wyry.pl, biuro: Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, parter pok. nr 4

Zakres działania

  • zapewnienie i kontrola ochrony informacji niejawnych,
  • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji,
  • prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego na pisemne polecenie Wójta Gminy,
  • nadzór i kontrola funkcjonowania kancelarii tajnej,
  • współdziałanie z delegaturą UOP w zakresie ochrony informacji niejawnych.