Podatki lokalne

Referat Podatków i Opłat przypomina, czyli PODATKI 2021:

  • termin płatności rat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (powyżej kwoty 100 zł) przypada na 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada br.;
  • wysokość zobowiązania nie przekraczająca kwoty 100 zł, płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty;
  • zobowiązanie podatkowe nie powstaje do wysokości kosztów doręczenia przesyłki, czyli do kwoty 9,00 zł. Nie jest wtedy wystawiana przez organ podatkowy decyzja (nakaz płatniczy);
  • termin składania deklaracji przez osoby prawne na podatek rolny i leśny upływa 15 stycznia br., a na podatek od nieruchomości 31 stycznia br.;
  • termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych upływa 15 lutego br.;
  • termin płatności rat podatku od środków transportowych przypada na 15 lutego i 15 września br.;
  • wzory formularzy informacji podatkowych oraz deklaracji na podatek od środków transportowych,  podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny zamieszczone są na stronie http://sekap.pl oraz http://www.podatki.gov.pl 
  • stawki podatku od środków transportowych, jak i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Gminy Wyry obowiązujące na 2021 rok zamieszczone są na stronie http://www.prawomiejscowe.pl.

Ponadto, informuje się, że w przypadku współwłasności w nieruchomości podatnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z chwilą doręczenia decyzji (nakazu płatniczego).

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub jego zmiany (np. zmiana sposobu wykorzystania nieruchomości – rozpoczęcie lub likwidacja działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż nieruchomości, rozpoczęcie  użytkowania budynków mieszkalnych i pozostałych, zakup lub sprzedaż pojazdu), zawiadomienia należy  dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian poprzez złożenie informacji  podatkowej, a w przypadku środków transportowych deklaracji.