Uzyskaj dotację z Gminy Wyry do wymiany pieca

Dotacja z Gminy Wyry przysługuje na zakup i montaż źródła ciepła, dokonany po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Wyry.

Na jakie źródło ciepła przysługuje mi dotacja?

  • Kotły na węgiel lub pellet z załadunkiem automatycznym, spełniającym wymogi ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.
  • Kotły gazowe kondensacyjne spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kotły olejowe spełniające wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kocioł zgazowujący drewno spełniający wymogi ekoprojektu, posiadający klasę efektywności energetycznej minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Pompę ciepła spełniającą wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A + na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
  • Kocioł elektryczny, który musi być trwale związany z podłożem, ścianą lub sufitem.

Ile otrzymam dofinansowania?

  • Budynki jednorodzinne (jedno- i dwulokalowe) – 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego.
  • Budynki wielolokalowe, powyżej 2 lokali (z wyłączeniem budynków spółdzielni) – 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000 zł dla jednego lokalu mieszkalnego.
  • Lokale w budynkach wielolokalowych (w tym lokali w budynkach spółdzielni) – 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 3 000 zł dla jednego lokalu mieszkalnego,
  • Budynki wspólnot mieszkaniowych (wspólna kotłownia) – 40% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 1 000 zł dla jednego lokalu mieszkalnego objętego wspólną kotłownią.

Jak uzyskam dotację?

Należy złożyć wniosek w formie papierowej dostępny do pobrania na www.wyry.pl oraz stacjonarnie w Urzędzie Gminy Wyry. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Wyry.  Kompletne wnioski o udzielenie dotacji złożone do 31 października danego roku, mogą być przewidziane do realizacji, to jest do zawarcia umowy o udzielenie dotacji, rozliczenia i jej wypłaty w roku budżetowym, w którym wpłynął wniosek.

Uwaga! Dotacja będzie przysługiwała na zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła dokonanego po dacie zawarcia umowy o udzielenie dotacji! Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji!

Gdzie znajdę bardziej szczegółowe informacje w sprawie dotacji?


Podstawa prawna:

powrót