#9 Ciekawostki z gminy Wyry - Ekshumacja żołnierzy niemieckich na Cmentarzu Parafialnym w Gostyni - film

Przypomnijmy, że 25 marca 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Gostyni przy ul. Rybnickiej, dokonano ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich.

Na tablicy pamiątkowej znajdującej się na mogile przez wiele lat widniał napis, że pochowani tam żołnierze niemieccy zginęli w 1939 roku. Jednak podczas badania i identyfikacji rzeczy osobistych odnalezionych przy poległych, odkryto, że byli to żołnierze Wehrmachtu, którzy zginęli nie w Kampanii Wrześniowej w roku 1939, lecz w roku 1945. Świadczyć o tym mogą odnalezione: moneta słowacka datowana na 1941 rok, nieśmiertelniki (znak tożsamości) aluminiowy i cynkowy oraz model butów skórzano-filcowych produkowanych od 1943 roku, a wykorzystywanych w zimie. Potwierdziło to tezę, że polegli na pewno zginęli w ofensywie styczniowej 1945 roku w walkach toczących się na Śląsku. 

Ekshumację przeprowadziła firma Varmex. Szczątki poległych żołnierzy zostały przeniesione na Cmentarz Soldatenfriedhof w Siemianowicach Śląskich.

Państwa uwadze polecamy film zrealizowany we współpracy ze stacją SFERA TV, dotyczący wspomnianej zeszłorocznej ekshumacji w Gostyni, a także odnalezienia wraku radzieckiego samolotu, który 19 stycznia 1945 roku rozbił się w Bieruniu. W działaniach związanych z ekshumacją, jak i z odkryciem samolotu, brał udział Arkadiusz Dominiec, jeden ze współorganizatorów corocznej rekonstrukcji Bitwy Wyrskiej w Gostyni. Wywiad z Arkadiuszem Domińcem można znaleźć w najnowszym wydaniu Miesięcznika Samorządowego „Wicie”.

powrót