Zapotrzebowanie na zakup węgla importowego - ankieta

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego Wójt Gminy Wyry zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Wyry o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w gminie na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie gminy.

Według założeń projektu ustawy uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe – w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r.

Uwaga!

 • Zapotrzebowanie dotyczy możliwości zakupu węgla importowanego.
 • Zgłoszenie nie jest wnioskiem, nie gwarantuje otrzymania węgla.

Zgłoszenia mogą dokonywać mieszkańcy Gminy Wyry (osoby fizyczne), którzy posiadają piec węglowy i dokonały stosownego zgłoszenia w CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

 • imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (e-mail lub/i telefon), ilość ton (maksymalnie 3 tony), rodzaj węgla (węgiel/orzech lub miał).

Wskazane informacje należy przekazać do 30.10.2022 roku (za pomocą jednej wybranej opcji):

Pozyskane dane posłużą gminie do złożenia zapotrzebowania na węgiel do Wojewody Śląskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla zostaną przekazane w odrębnym komunikacie po wejściu w życie przepisów ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa przez gospodarstwa domowe. 

Jednocześnie informujemy, że podanie danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

powrót

Kontakt z urzędem

 

Urząd Gminy Wyry


ul. Główna 133
43-175 Wyry
tel.: 32 32 56 800
fax: 32 32 56 809
e-mail: urzad@wyry.pl
adres skrytki ePUAP: /xm62eyt661/skrytka

 

Godziny urzędowania

 

 • Poniedziałek: 7:30 - 17:00

 • Wtorek: 7:30 - 15:30

 • Środa: 7:30 - 15:30

 • Czwartek: 7:30 - 15:30

 • Piątek: 7:30 - 14:00

Godziny otwarcia kasy

 

 • Poniedziałek: 8:00 – 16:30 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Wtorek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Środa: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Czwartek: 8:00 – 15:00 (przerwa w godz. 12:00 – 13:00)

 • Piątek: 8:00 – 13:00

 

 • Konto bankowe:


Bank Spółdzielczy Tychy
Nr rachunku 81 8435 0004 0000 0000 6145 0001

Godziny otwarcia PSZOK

 

 • Poniedziałek: 10:00 - 18:00

 • Wtorek: 9:00 - 16:30

 • Środa: 9:00 - 16:30

 • Czwartek: 10:00 - 18:30

 • Piątek: 12:30 - 16:30

 • Sobota: 9:00 - 14:00