Budowa Zagrody Śląskiej

PROWUE


Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem przy budynku Domu Kultury w Gostyni

Okres realizacji: 2009 – 2011
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; Działanie „Odnowa i rozwój wsi”
Wartość projektu: 1 287 208,96 zł

Finansowanie:

 • 490 996,00 zł – środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
 • 796 212,96 zł – środki pochodzące z budżetu Gminy Wyry

Opis projektu:

Prace związane z budową Zagrody Śląskiej rozpoczęły się od przygotowania w 2008 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania p.n.: „Budowa Zagrody Śląskiej wraz z parkingami i mini amfiteatrem przy budynku Domu Kultury w Gostyni”  podpisano 20 sierpnia 2008r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym „GRAFION” Dariusz Bińkowski z Tychów. Zakres prac projektowo-kosztorysowych obejmował:

 1. opracowanie projektu zagospodarowania terenu,
 2. opracowanie projektu odwodnienia parkingów i placyków  Zagrody Śląskiej,
 3. opracowanie projektu oświetlenia zewnętrznego,
 4. opracowanie projektu budowlanego mini amfiteatru wraz z projektem ogrodzenia,
 5. opracowanie specyfikacji technicznych, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich.

Następnym etapem realizacji inwestycji było podpisanie 13 października 2009r. przez Gminę Wyry z Samorządem Województwa Śląskiego umowy o przyznanie pomocy dla projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Działanie „Odnowa i rozwój wsi”). 

Na zakres rzeczowy przedsięwzięcia składało się:

 • budowa mini amfiteatru (sceny z zadaszeniem),
 • budowa grilla z cegły ceramicznej,
 • wykonanie stanowisk siedzących w postaci drewnianych ławek połączonych ze stolikiem (łącznie 264 miejsc siedzących),
 • budowa ogrodzenia pełniącego jednocześnie funkcję ekranów akustycznych,
 • wykonanie oświetlenia (latarnie typu parkowego),
 • wykonanie posadzek parkingów, jezdni, terenu „Zagrody Śląskiej”.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej w 2010r. wybrano głównego wykonawcę robót budowlano-montażowych, tj. firmę „TITAN LUX”  sp. z o.o.  z Libiąża. Planowany termin ukończenia prac tj. 15.06.2011r. został dotrzymany.

„Zagroda Śląska” wraz z parkingami i mini amfiteatrem jest  zlokalizowana w obrębie budynków Domu Kultury i Przedszkola w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 366. Obszar zajmuje łącznie powierzchnię ok.1800 m².

Celem tego projektu było nadanie nowych wartości przestrzennych, funkcjonalnych oraz społecznych tego terenu. „Zagroda Śląska” jest miejscem spotkań mieszkańców oraz organizacji imprez kulturalnych.

Lokalizacja Zagrody w obrębie Domu Kultury w Gostyni jest ściśle powiązana z jej celem działalności. Szeroka aktywność naszego Domu Kultury związana z występami artystów spowodowała zlokalizowanie właśnie w tym miejscu takiego obiektu.