Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

logo PPGR.png

Okres realizacji: 2022
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020
Wartość projektu: 18 600,00 zł

Finansowanie:

  • 18 600,00 zł – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu komputerowego (laptopów wraz z oprogramowaniem) dla dzieci/wnuków/prawnuków osób pracujących w PGR, a zamieszkujących na terenie Gminy Wyry.

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1, konkurs grantowy Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Przekazanie 5 sztuk laptopów młodym mieszkańcom naszej gminy, zakwalifikowanym do udziału w projekcie, nastąpiło w czerwcu 2022 r.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (1).JPG

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (2).JPG