Bioodpady

Przypominamy, że obowiązkowa jest selektywna zbiórka bioodpadów. Mieszkańcy mogą samodzielnie je kompostować i wskazać to w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zapłacą wtedy mniej za wywóz śmieci (31 zł za osobę, a powyżej 5 osób – sumę kwoty 155 zł oraz 9 zł za każdą kolejną osobę), ale z jego nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady. Taka zasada obowiązuje również na PSZOK-u, ponieważ mieszkaniec w zamian za częściowe zwolnienie w opłacie zobowiązuje się do kompostowania wytworzonych bioodpadów samodzielnie i w całości.

Odpady bio-kuchenne - pojemnik brązowy przeznaczony na odpady spożywcze/pochodzenia roślinnego

Wrzucamy:

 • odpady i resztki żywności pochodzenia roślinnego
 • obierki i ogryzki po owocach i warzywach, skórki od bananów
 • resztki owoców cytrusowych
 • przeterminowane produkty spożywcze
 • odpady kuchenne (resztki żywności, pierogi z owocami, serem, przeterminowane jogurty)
 • fusy po kawie i herbacie
 • stary chleb
 • przeterminowane wyroby cukiernicze, ciasta, drożdżówki, itp.
 • resztki produktów mleczarskich
 • ser biały i żółty
 • oleje, oliwa, tłuszcze roślinne (zlewamy do oryginalnego opakowania)
 • jajka, skorupki jaj

Nie wrzucamy:

 • kości, mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • karmy dla zwierząt, żwirku dla kotów
 • papierosów
 • tkanin, materiałów nieorganicznych
 • papieru
 • materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierających metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne)

Przed wyrzuceniem:

 • nie wrzucaj do pojemnika żywności w opakowaniach
 • odpady spożywcze wyrzuć bezpośrednio do pojemnika lub w worku do tego przeznaczonym – instalacja na odpady bio-kuchenne już na pierwszym etapie wyeliminuje zbędne opakowanie

Odpady bio-zielone – worek brązowy przeznaczony na odpady bio-zielone: trawę i liście

Wrzucamy:

 • skoszoną trawę z przydomowego ogródka (świeżo skoszona, sucha trawa, siano)
 • liście
 • kwiaty cięte i doniczkowe (zwiędłe kwiaty, rośliny)
 • niewykorzystane, miękkie części uprawianych roślin, chwasty, korzenie roślin
 • drobno pocięte gałązki krzewów
 • rozdrobnione gałęzie drzew, chrust
 • korę drzew, ogrodową, czyste trociny

Nie wrzucamy:

 • odpadów kuchennych
 • kości, mięsa
 • odchodów zwierzęcych
 • karmy dla zwierząt, żwirku dla kotów
 • papierosów
 • tkanin, materiałów nieorganicznych
 • papieru
 • materiałów i substancji zanieczyszczających

Przed wyrzuceniem rozdrobnij większe gałęzie, tak aby zmieściły się w worku.

PSZOK przyjmuje te odpady jako odpady zielone.

Odpady bio - grafika.png