Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń 2016

KRWAWE STARCIE POD WYRAMI

Ta bitwa była największym starciem w wojnie obronnej 1939 na Górnym Śląsku. W szczytowym momencie wzięło w nim udział kilkanaście tysięcy żołnierzy po stronie polskiej i niemieckiej. 21 maja 2016r. po raz dwunasty odbyła sie rekonstrukcja tamtych wydarzeń pn. "Bitwa Wyrska - Bój o Gostyń". Organizatorem wydarzeń była Gmina Wyry wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium".

Pogoda w sobotnie popołudnie dopisała. Około godziny 15.00 w Gostyni przy wjeździe na drogę prowadzącą do pola bitwy ustawił się długi sznur samochodów. Większość widzów przybyła jednak na piechotę lub rowerami. Wydarzenie zgromadziło kilka tysięcy ludzi, a teren, na którym odbywała się rekonstrukcja bitwy sprzed ponad siedemdziesięciu lat wypełniony został szczelnie przez obserwujących. Pole bitwy było największą atrakcją tego dnia, ale nie zabrakło też innych.

Całość imprezy rozpoczęła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy Września 1939r., by oddać hołd tym, którzy poświęcili życie w obronie niepodległości Polski.

W inscenizacji historycznej wzięło udział kilkuset członków z 20. grup rekonstrukcji historycznej z Polski i Niemiec. Były to następujące grupy:

WOJSKO POLSKIE

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 pułk piechoty

Drużyna Tradycji 70 Pułku Piechoty z Pleszewa

GRH Siedemnasty

Stowarzyszenie Historyczne 4 Pułk Strzelców Podhalańskich

Fundacja im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939

Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57 Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii

SRH Wrzesień 39

GRH Batalion Obrony Narodowej Oświęcim

GRH 58 pp (4 Pułk Strzelców Wielkopolskich)

WERMACHT

Stowarzyszenie Historyczne Feldgrau

GRH Ostfront

GRH „Die Kampfgruppe Hoffmeyer”

GRH Groß Rauden

"Radfahrtruppe" - Rowery Zabytkowe Zabrze

GRUPA 78 STURMDIVISION

KampfGruppe Loslau

GRH Kampfgruppe Schlesien

GRH Infanterie-Regiment 73

Grupa Rekonstrukcji Historycznej przy Muzeum Orła Białego w Skarżysku- Kamiennej

Wszyscy rekonstruktorzy starali się w wierny sposób przedstawić wydarzenia sprzed niemal osiemdziesięciu lat. Na polu bitwy - oprócz żołnierzy - pojawił się różnego rodzaju sprzęt zmechanizowany, armaty, moździerze. Po silnymi błyskawicznym ataku wojsk niemieckich, w efekcie którego polscy żołnierze musieli się cofnąć, nastąpił kontratak. Został on przeprowadzony brawurowo i z fantazją. Niemcy nie tylko zostali odrzuceni na drugą linię, ale wielu z nich trafiło do niewoli. Huk wystrzałów i ryku silników pojazdów uczestniczących w bitwie opanował obszar pod lasem wyrskim. Grupy rekonstrukcyjne wcieliły się w formacje wojskowe 73. Pułku Piechoty, 75. Pułku Piechoty, 5. Batalionu Pancernego, 23. Pułku Artylerii Lekkiej oraz 5. Pułku Artylerii Ciężkiej. Przebieg bitwy w barwny sposób relacjonował Paweł Lekki, redaktor Polskiego Radia. Na koniec odbyła się uroczysta parada wojskowa połączonych sił polsko - niemieckich. Wójt Gminy Wyry Barbara Prasoł  uroczyście podziękowała grupom rekonstrukcyjnym za udział w wydarzeniu, wręczając pamiątkowe dyplomy.

Zakończenie rekonstrukcji bitwy było początkiem innych ciekawych wydarzeń. Między innymi odbył się pokaz skoków spadochronowych z krakowskiej szkoły spadochronowej KRAKSY. Ponadto można było podziwiać wyszkolenie żołnierzy z użyciem pojazdów typu HMMWV. Tuż obok trwał także Piknik Forteczny, którego atrakcją były m. in. pokazy Szkoły Sztuk i Sportów Walki "Wojownik" oraz występ orkiestry dętej "KWK Bolesław Śmiały". W trakcie imprezy mozna było zwiedzać odrestaurowany schron bojowy "Sowiniec" z 1939r. W lesie do obejrzenia były stanowiska grup Rekonstrukcji Historycznej: Grupa Hansa, GRH Brotherhood of 101st Airborne Division, GRH Beskidy, Samodzielna Grupa Operacyjna "Perun", GRH SNAFU, GRH Luftschutz Oberschlesien.


Serdeczne podziękowania Wójta Gminy Wyry za pomoc i wsparcie przy organizacji

„Bitwy Wyrskiej- Bój o Gostyń 2016” dla :

WSPÓŁORGANIZATORÓW:
Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
„PRO FORTALICIUM” oraz grupom rekonstrukcji historycznej z całej Polski -
za przedstawienie „lekcji żywej historii” z Września 1939 roku

Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tychach -
za pomoc w zorganizowaniu pokazu sprzętu i wyszkolenia współczesnego Wojska Polskiego

 

PATRONATÓW HONOROWYCH - za nadanie wysokiej rangi imprezie:
Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewodzie Śląskiemu,
Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz
Staroście Powiatu Mikołowskiego

 

SPONSORÓW I DARCZYNCÓW - za wsparcie finansowe:
Gmina Łaziska Górne, Starostwo Powiatu Mikołowskiego,
MASTER- Odpady i Energia sp. z o.o.,
RPWiK Tychy S.A., Miconet sp. z o.o., Firma INWAP sp. z o.o.,
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM sp. z o.o.,
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy w Tychach,
Firma Handlowa Rolnik sp. jawna.

 

WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK
w Gostyni przy ul. Tęczowej i ul. Tyskiej oraz
w Wyrach przy ul. Kopaniny i ul. Wagonowej -
za przychylność i nieodpłatne udostępnienie swoich nieruchomości

 

 PATRONATÓW MEDIALNYCH –
za promocję w lokalnych, śląskich oraz ogólnopolskich mass mediach

 

WSPÓŁPRACUJĄCYCH INSTYTUCJI I FIRM –
za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach i Gostyni, Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,
Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach

 

oraz wszystkich innych, którzy przyczynili się
do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, m.in.:

Orkiestrze KWK „Bolesław Śmiały”,
Panu Marcinowi Godzikowi- redaktorowi radia eM,
Panu Pawłowi Lekkiemu- redaktorowi Polskiego Radia

 

a zwłaszcza dla wszystkich UCZESTNIKÓW WIDOWISKA –
za czynne zachowywanie w pamięci pokoleń „Bitwy Wyrskiej 1-3 września 1939 r.”

 Barbara Prasoł

Wójt Gminy Wyry