Trasy rowerowe

Przez teren Gminy Wyry przebiegają trasy rowerowe powstałe w ramach projektu wspólnego dla całego powiatu mikołowskiego pn. "Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki". W wyniku realizacji projektu w Gminie Wyry powstało 34,18 km tras poprzez zabudowanie 93 słupów ze znakami oraz wykonanie 6 miejsc postojowych w postaci wiat i 1 miejsca w postaci ławeczek z mapą.

Przez naszą gminę przebiegają:

  • Trasa niebieska (obwodowa) o łącznej długości 72,4 km, 
  • Trasa czerwona o łącznej długości 32,4 km.

Miejsca postojowe w Gminie Wyry znajdują się:

  • przy ul. Dębowej w Gostyni,
  • na końcu ul. Tyskiej (przy wjeździe do lasu) w Gostyni,
  • przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Września 1939r. w Gostyni,
  • przy Leśniczówce w Wyrach,
  • w pobliżu Jeziora Wicie w Wyrach
  • przy ul. Puszkina (wjazd do lasu) w Wyrach
  • przy schronie bojowym (za budynkiem OSP) w Wyrach.

 

Trasy rowerowe w Gminie Wyry