Stawki

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami pozostawiono na takim samym poziomie jak w 2022 roku:

  • budynki jednorodzinne: 29 zł/ osobę (powyżej 5 osób – opłata to suma kwoty 145 zł oraz 7 zł za każdą kolejną osobę)
  • obniżona stawka za kompostowanie w przypadku budynków jednorodzinnych: 25 zł/osobę (powyżej 5 osób – opłata to suma kwoty 125 zł oraz 3 zł za każdą kolejną osobę)
  • budynki wielolokalowe: 27 zł/ osobę (w przypadku budynków wielolokalowych nie obowiązuje obniżona stawka za kompostowanie).