Fundusz Sprawiedliwości

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości - logo.PNG

OSP w Gostyni zasilił sprzęt do pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, uzyskany w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Strażacy ochotnicy z gostyńskiej jednostki mają teraz do dyspozycji m.in.: środek pianotwórczy, zestaw do stabilizacji pojazdów, szlifierkę, czy narzędzia konieczne w przypadku ratowania życia i mienia w wypadkach komunikacyjnych.

Szlifierka zasilania bateryjnie pozwala na błyskawiczne podjęcie działań i stanowi uzupełnienie posiadanej przez OSP Gostyń bazy narzędzi bateryjnych. Zestaw kluczy to podstawowe wyposażenie każdego samochodu ratowniczo-gaśniczego i pilnie wymagał już wymiany. Środek pianotwórczy wykorzystywany przy pożarach samochodów, zapewnia większą skuteczność gaszenia oraz zmniejsza wpływ potencjalnego zanieczyszczenia środowiska, poprzez zabezpieczenie wyciekających płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Zestaw do stabilizacji pojazdów stanowi ważny element bezpieczeństwa akcji. Poprzez unieruchomienie samochodu możliwe jest bezpieczne ewakuowanie poszkodowanych w celu udzielenia im pomocy oraz zabezpiecza strażaków podczas akcji.

Zakupiono:

  • Środek pianotwórczy DETEOR ME 3% beczka 200l – zakupiono 2 szt za kwotę 5 050,0 0zł
  • Zestaw drewna do stabilizacji pojazdów –  zakupiono 1 zestaw za kwotę 1 771,20 zł
  • Zestaw kluczy Neo Tools 1/2, 3/8, ¼ - zakupiono 2 kpl za kwotę 920,00 zł
  • Szlifierka kątowa Milwaukee M18 Fuel FHSAG 125 – zakupiono 1 szt za kwotę 1700,00 zł

Koszty:

Uzyskana dotacja w kwocie łącznej w wysokości 9 311,20 zł.

Wkład własny w wysokości 130,00 zł.


Zakup współfinansowano prawie w całości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.