Załatwiaj sprawy w Urzędzie Gminy Wyry elektronicznie - dowiedz się jak to zrobić! KROK 3 – eURZĄD

KROK 3 – eURZĄD

Co to jest eUrząd?

Portal eUrząd jest serwisem internetowym Gminy Wyry, zapewniającym dostęp do informacji o planie i wykonaniu dochodów i wydatków budżetu (dostęp ten nie wymaga rejestracji) oraz informacji spersonalizowanych dostępnych po założeniu konta – informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach zobowiązań wobec Urzędu, jak również informacji z innych rejestrów urzędu.

Co umożliwia portal eUrząd?

Za pośrednictwem portalu można dokonać zapłaty:

  • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego
  • podatku od środków transportowych
  • opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
  • opłaty za dzierżawę
  • opłaty za użytkowanie wieczyste
  • opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Portal zapewnia również dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd, a także dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.

Jak założyć konto?

Rejestracja wymaga posiadanie profilu zaufanego oraz konta na platformie ePUAP. Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż wniosek o konto na platformie eUrząd podpisując go profilem zaufanym. Formularze wniosków:

Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go profilem zaufanym można przesłać go elektronicznie do urzędu. Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymasz na swoje konto na platformie ePUAP. Następnie, w terminie nie później niż do 7 dni, otrzymasz informację z urzędu o rejestracji na portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd należy użyć swojego konta z platformy ePUAP.

Przejdź do serwisu eUrząd.

powrót