Wynajem lokali

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na najem części nieruchomości (lokal użytkowy i grunt przy lokalu użytkowym) w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76

 

ogłoszenie o wyniku przetargu 02.09.2019.pdf


 

Wójt Gminy Wyry ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem części nieruchomości (lokal użytkowy i grunt przy lokalu użytkowym) stanowiącej własność Gminy Wyry

 

Przetarg pisemny nieograniczony na najem części nieruchomości (lokal użytkowy i grunt przy lokalu użytkowym ) w Wyrach przy ul. Pszczyńskiej 76.

 

oferta.docx

ogłoszenie Pszczyńska 76 .pdf

Zarządzenie.pdf

 

 
gagdklnljlpohlgo.png

Zrzut ekranu 2019-03-13 o 15.40.18.png 

Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy. Gmina dąży do utrzymania ich na poziomie umożliwiającym zaspokojenie potrzeb rodzin o niskich dochodach. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne i służbowe.

Mieszkaniowy zasób gminy – stan ilościowy na dzień 31.12.2012r.

Lp

Adres budynku mieszkalnego, stan techniczny budynku

Nr działki

Rok zakończenia budowy

Ilość mieszkań wraz z powierzchnią, znajdujących się w danym budynku

1.

Wyry, ul. Główna 129

Stan techniczny - średni

1336/41

1890-1900

Powierzchnia 65,72 m2,

Powierzchnia 72,47 m2,

Powierzchnia 66,75 m2,

Powierzchnia 73,33 m2,

Powierzchnia 71,21 m2,

Powierzchnia 60,65 m2,

Powierzchnia 46,98 m2,

Powierzchnia 66,44 m2,

Powierzchnia 48,11 m2,

Powierzchnia 68,09 m2,

Powierzchnia 89,31 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 729,06 m2

 

2

Wyry, ul. Główna 131

Stan techniczny - średni

635/46

1948

Powierzchnia 60,68 m2,

Powierzchnia 51,59 m2,

Powierzchnia 66,69 m2,

Powierzchnia 45,59 m2,

Powierzchnia 53,04 m2,

Powierzchnia 48,85 m2,

Powierzchnia 101,95 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 428,39 m2

 

3

Wyry, ul. Puszkina 21

Stan techniczny - średni

237/47

1960

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 442,74 m2

 

4

Wyry, ul. Puszkina 19

Stan techniczny - średni

237/47

1900

Powierzchnia 95,00 m2,

Powierzchnia 65,30 m2,

Powierzchnia 98,62 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 88,09 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 534,11 m2

 

5

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2

Stan techniczny - średni

1677/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 45,20 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 49,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 349,20 m2

 

6

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4

Stan techniczny - średni

1676/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2,

Powierzchnia 42,10 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 340,90 m2

 

7

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6

Stan techniczny - średni

1675/54

1949

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 539,60 m2

 

8.

Gostyń, ul. Pszczyńska 339

Stan techniczny - zły

371/64

Brak danych

Powierzchnia 49,76 m2,

Powierzchnia 68,59 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 72,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 236,95 m2

 

9.

Gostyń, ul. Pszczyńska 296

(OSP + budynek mieszkalny)

Stan techniczny - średni

1130/44

1958

Powierzchnia 61,24 m2,

Powierzchnia OSP146,93 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 208,17 m2

 

10.

Gostyń, ul. Rybnicka 2

(Ośrodek Zdrowia + mieszkania)

Stan techniczny – średni

957/66

1980

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 112,40 m2,

Ośrodek Zdrowia 238,85 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 399,65 m2

 

11.

Gostyń, ul. Pszczyńska 347

(budynek częściowo wynajmowany od osoby prywatnej)

 

 

Powierzchnia lokalu nr -2- 13,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -3- 60,90 m2,

Powierzchnia lokalu nr -4- 45,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -5- 37,40 m2

Całkowita powierzchnia wynajmowanych mieszkań 156,50 m2

 

Łączna liczba mieszkań:
72 o powierzchni 3.979,49 m2

w tym:
4 mieszkania socjalne o powierzchni 156,50 m2
68 mieszkań komunalnych o powierzchni 3.822,99 m2


 Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
  2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry.
  3. Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne.