Wynajem lokali

Wyniki nieograniczonego przetargu pisemnego na wynajem lokali użytkowych, który odbył się w dniu 25 kwietnia 2016r., zatwierdzone przez Wójta Gminy Wyry w dniu 25 kwietnia 2016r.

 

Wójt Gminy Wyry zatwierdził wynajęcie poszczególnych lokali użytkowych następującym podmiotom:

  1. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (parter budynku)o powierzchni użytkowej64,37m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 8,02 zł/m². 
  2. lokal w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 58 (parter budynku)o powierzchni użytkowej33,90 m² – Panu Adamowi Białoń na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 10,10 zł/m².
  3. lokal w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 372 (przyziemie budynku)o powierzchni użytkowej 39,30 m² – firmiePROFI-LIBRIS Marcin Badocha, ul Podhalańska 10/21, 40-215 Katowice na usługi w zakresie handlu. Oferowana stawka czynszu netto 9,00 zł/m².

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 został rozstrzygnięty!

Wójt Gminy Wyry ogłasza, że przetarg pisemny nieograniczony na wybór oferty na wynajem kiosków handlowych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w centrum miejscowości, wraz z częścią gruntu pod kioskami i wokół obiektu został rozstrzygnięty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Panią Annę Gorzawską SKLEP U JAKUBA, 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 357.


Zarządzenie Wójta Gminy Wyry w sprawie stawek czynszu za wynajem lokalu użytkowego (kioski handlowe) i gruntu położonego w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107

Wójt Gminy Wyry zarządza:

1. Ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za wynajem kiosków handlowych położonych w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków 107 w wysokości netto 21,00 zł/m2, ustalić minimalną wywoławczą stawkę wyjściową czynszu za grunt pod kioskiem i wokół obiektu w wysokości netto 3,00 zł/m2.  

2. Wykonanie Zarządzenia powierza się komisji przetargowej.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2016 roku.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest tutaj.


Mieszkaniowy zasób gminy

Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale stanowiące własność gminy. Gmina dąży do utrzymania ich na poziomie umożliwiającym zaspokojenie potrzeb rodzin o niskich dochodach. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne i służbowe.

Mieszkaniowy zasób gminy – stan ilościowy na dzień 31.12.2012r.

Lp

Adres budynku mieszkalnego, stan techniczny budynku

Nr działki

Rok zakończenia budowy

Ilość mieszkań wraz z powierzchnią, znajdujących się w danym budynku

1.

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 129

Stan techniczny - średni

1336/41

1890-1900

Powierzchnia 65,72 m2,

Powierzchnia 72,47 m2,

Powierzchnia 66,75 m2,

Powierzchnia 73,33 m2,

Powierzchnia 71,21 m2,

Powierzchnia 60,65 m2,

Powierzchnia 46,98 m2,

Powierzchnia 66,44 m2,

Powierzchnia 48,11 m2,

Powierzchnia 68,09 m2,

Powierzchnia 89,31 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 729,06 m2

 

2

Wyry, ul. Dąbrowszczaków 131

Stan techniczny - średni

635/46

1948

Powierzchnia 60,68 m2,

Powierzchnia 51,59 m2,

Powierzchnia 66,69 m2,

Powierzchnia 45,59 m2,

Powierzchnia 53,04 m2,

Powierzchnia 48,85 m2,

Powierzchnia 101,95 m2.

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 428,39 m2

 

3

Wyry, ul. Puszkina 21

Stan techniczny - średni

237/47

1960

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 53,95 m2,

Powierzchnia 39,68 m2,

Powierzchnia 53,95 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 442,74 m2

 

4

Wyry, ul. Puszkina 19

Stan techniczny - średni

237/47

1900

Powierzchnia 95,00 m2,

Powierzchnia 65,30 m2,

Powierzchnia 98,62 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 93,55 m2,

Powierzchnia 88,09 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 534,11 m2

 

5

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 2

Stan techniczny - średni

1677/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 45,20 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 49,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 349,20 m2

 

6

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 4

Stan techniczny - średni

1676/54

1949

Powierzchnia 42,40 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2,

Powierzchnia 42,10 m2,

Powierzchnia 41,40 m2,

Powierzchnia 70,80 m2,

Powierzchnia 16,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 340,90 m2

 

7

Wyry, ul. Ks. Franciszka Bojdoła 6

Stan techniczny - średni

1675/54

1949

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 38,10 m2,

Powierzchnia 48,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 539,60 m2

 

8.

Gostyń, ul. Pszczyńska 339

Stan techniczny - zły

371/64

Brak danych

Powierzchnia 49,76 m2,

Powierzchnia 68,59 m2,

Powierzchnia 46,60 m2,

Powierzchnia 72,00 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 236,95 m2

 

9.

Gostyń, ul. Pszczyńska 296

(OSP + budynek mieszkalny)

Stan techniczny - średni

1130/44

1958

Powierzchnia 61,24 m2,

Powierzchnia OSP146,93 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 208,17 m2

 

10.

Gostyń, ul. Rybnicka 2

(Ośrodek Zdrowia + mieszkania)

Stan techniczny – średni

957/66

1980

Powierzchnia 48,40 m2,

Powierzchnia 112,40 m2,

Ośrodek Zdrowia 238,85 m2

Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku 399,65 m2

 

11.

Gostyń, ul. Pszczyńska 347

(budynek częściowo wynajmowany od osoby prywatnej)

 

 

Powierzchnia lokalu nr -2- 13,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -3- 60,90 m2,

Powierzchnia lokalu nr -4- 45,10 m2,

Powierzchnia lokalu nr -5- 37,40 m2

Całkowita powierzchnia wynajmowanych mieszkań 156,50 m2

 

Łączna liczba mieszkań:
72 o powierzchni 3.979,49 m2

w tym:
4 mieszkania socjalne o powierzchni 156,50 m2
68 mieszkań komunalnych o powierzchni 3.822,99 m2


 Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2018.
  2. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyry.
  3. Zarządzenie w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne.